Chào mừng năm học mới 2017-2018.
05:09 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu » Văn bản

Kế hoạch hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2014-2015

Thứ ba - 23/09/2014 23:03
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

Số: 109/KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Phú Hòa, ngày 24  tháng  9  năm 2014
 
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ về công tác học sinh hoạt động ngoại khoá
                    và y tế trường học năm học 2014-2015

 
 
 

Thực hiện công văn số 824/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc Hướng dẫn công tác học sinh sinh viên hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2014-2015;
Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch triển khai công tác học sinh hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2014-2015 như sau:
A. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
2. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.
3. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.
4. Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa trong học sinh; Tăng cường giáo dục toàn diện và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; Chú trọng và đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
5. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh; Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh.
6. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.
B. Nhiệm vụ cụ thể
I. Công tác Tư tưởng - Văn hoá
1. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020; thực hiện Chương trình hành động của các cấp về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.     
2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng là học sinh.
3. Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tích cực tuyên truyền các nội dung về chủ quyền Biển - Đảo.
4. Tiếp tục triển khai và đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Năm học 2014-2015, chú trọng đến công trình vệ sinh dành cho học sinh; xây dựng bầu không khí dân chủ trong trường học, tôn trọng ý kiến cá nhân, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực.
          + Tiếp tục trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh, các bồn hoa, tạo khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp.
          + Phân công các lớp lao động vệ sinh đặc biệt là trong các đợt hoạt động trọng điểm.
          + Trang trí lớp học đẹp, khoa học, có cây xanh; không để vết bẩn, vẽ bậy trên tường, trên bàn ghế.
          + Tạo môi trường giúp cho công tác và học tập thoải mái, vui tươi, lành mạnh; xây dựng bầu không khí thân mật, đầm ấm trong quan hệ đồng nghiệp và quan hệ thầy, trò; thực hiện nề nếp hội họp, ra vào lớp nghiêm túc.
5. Triển khai Chỉ thị số 1357/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá. Tuyên truyền, tạo điều kiện cho HS tích cực tham gia Cuộc thi viết về “Gương người tốt - việc tốt HSSV lần thứ nhất năm học 2014-2015”.
6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh.
7. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp; Giáo dục kỹ năng sống, thành lập câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.
II. Công tác quản lý học sinh
1. Thực hiện hát Quốc ca các giờ chào cờ đầu tuần . Tích cực tuyên truyền về chủ quyền Biển - Đảo bằng nhiều hình thức khác nhau trong hoạt động tập thể. Thực hiện “Văn hóa xếp hàng trong hoạt động tập thể”, từ đó từng bước giáo dục học sinh sống có nề nếp, trật tự, biết nhường nhau khi ra vào lớp, uống nước, đi vệ sinh, lấy xe đạp, ... và dần có ý thức trật tự khi tham gia hoạt động xã hội.
2. Triển khai công tác giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; tổ chức cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương và công an xã Hòa Thắng triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM tổ chức tốt tuyên truyền, giáo dục về ATGT. Tổng kết công tác ATGT vào cuối tháng 12 năm 2014.
3. Thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012-2015; Chương trình hành động quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm học 2014-2015 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:
4. Thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
5. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý (chú trọng tư vấn tình huống) và tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp. Giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh.
6. Tổ chức các buổi giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho học sinh theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả học sinh các lớp cuối cấp trung học phổ thông.
7. Phối hợp với địa phương tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong hè cho học sinh.
III. Công tác thể dục, thể thao; Văn hóa, văn nghệ
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; các Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho học sinh.
2. Thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh.
3. Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2014-2015, cụ thể:
a) Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2014-2015.
b) Tham gia các hoạt động thể thao do Sở GDĐT Phú Yên, Huyện Phú Hòa tổ chức.
4. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh.
IV. Công tác Y tế trường học
1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học như: Quy định về hoạt động y tế trong các tr­ường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr­ường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT.
3. Truyền thông giáo dục về công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp; Tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, công tác bảo hiểm y tế học sinh; Giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày vệ sinh yêu nước (2/7), Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12), tăng cường công tác chữ thập đỏ trong trường học.
5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015.
6. Tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh tổ chức.
C. Tổ chức thực hiện
1. Xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động ngoại khóa và kế hoạch hoạt động công tác y tế học đường năm học 2014-2015.
2. Triển khai, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các hoạt động để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
3. Phối hợp Đoàn TNCS HCM, các tổ chuyên môn, Hội chữ thập đỏ triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
4. Công tác báo cáo theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Báo cáo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. (trong tháng 9).
- Báo cáo sơ kết Kế hoạch triển khai (cuối học kỳ I năm học 2014-2015).
- Báo cáo tổng kết Kế hoạch triển khai (cuối năm học 2014-2015).
Trên đây là kế hoạch công tác học sinh hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2014-2015. Đề nghị các tổ chức, các ban có liên quan trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Phú Yên (qua phòng CT HSSVPC);
- Email: hssvpc@phuyen.edu.vn;
- HT, PHT;
- Website trường;
- Lưu VT.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

"Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài ." Chiếu Lập Học

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 1602

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29570

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285157

Lịch âm dương