Chào mừng năm học mới 2017-2018.
05:00 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Tổ chuyên môn » Tổ Sinh

Kế hoạch hoạt động tổ Sinh năm học 2015-2016

Thứ năm - 01/10/2015 22:28
  TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
                    TỔ : SINH
           -----------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Hòa, ngày 27  tháng  9  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động năm học 2015-2016


-         Căn c vào Hướng dn thc hin nhim v giáo dc trung hc năm hc 2015 -2016 ca Bộ GD-ĐT, ca S  GD-ĐT tnh Phú Yên
-         Căn c vào lịch công tác năm hc 2015-2016 ca Trường THPT Trần Bình Trọng
                T Sinh xây dng kế hach hot động năm hc 2015-2016 như sau:
 
          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
:            1. Biên chế tổ :  Gồm 5 GV ( nữ : 3)
             2. Thuận lợi và khó khăn:
                  - Thuận lợi :
                    Đa số đội ngũ GV còn trẻ , nên rất nhiệt tình trong mọi công việc được phân công.
               - Khó khăn:
                 Không ít học sinh học lệch, xem nhẹ bộ môn và tinh thần, phương pháp tự học của đa số học sinh chưa tốt  -> ảnh hưởng chất lượng bộ môn.                                                                   
           II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
            1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong các cơ sở giáo dục.
            Tiếp tục tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tham gia tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học.
            2. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
             - Nâng cao vai trò của Tổ trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử,  xây dựng phân phối chương trình theo hướng tinh giảm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
            Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
            - Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.Thực hiện dạy học phân hóa  theo chuẩn kiến thức kỹ năng, nâng cao chất lượng giáo dục.
            Thực hiện tốt chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể  về đổi mới phương pháp dạy học”.
            - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
            - Tăng cường kỷ cương, nề nếp của tổ về các mặt hoạt động. Tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất về hoạt động dạy học theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng.
          
         III.CÁC CHỈ TIÊU:
             1. Giáo dục đạo đức học sinh ( GVCN)
                   Lớp xếp loại thi đua : tốt.
                  -Xếp loại đạo đức Tốt, khá : > 95%
                  - Xếp loại đạo đức TB : < 5% . Không có loại yếu kém
                  - HS bỏ học < 2%
                  - Không có HS vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.
              2. Chất lượng văn hóa môn học :
                  - Giỏi : từ 5%-> 7% . Khá : từ 70%-> 80%
                  - TB : từ 15%-> 20%. Yếu : từ 5%-> 7% . Kém : không có.
                  - Tỉ lệ tốt nghiệp : + Môn Sinh 12 : 90-> 95% ( trên điểm 5)                                            
              3. Danh hiệu thi đua :
                  LĐTT :5/5 ( 100%) . SK : 02              
            IV. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU :
               1. Quản lý thực hiện chương trình :
                  - Dạy đúng PPCT theo hướng giảm tải do Bộ GD-ĐT qui định.Vào đầu tuần GV phải lên lịch dạy trên phiếu báo giảng.
                  - Thực hiện tốt các tiết dạy tự chọn nâng cao.
                  - Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của mỗi GV và đặc biệt là thực hiện chương trình dạy để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.
                  - Tăng cường quản lý nề nếp và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn.
              2. Quản lý quá trình dạy học :
                  - Mỗi GV phải có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định.
                  - Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, không soạn gộp, chấm trả bài theo qui định.
                  - Làm mới và thường xuyên sử dụng đồ dùng DH ở tất cả các tiết dạy có đồ dùng DH.
                  - Thực hiện tốt việc thao giảng và dự giờ, thăm lớp .
                  - Đẩy mạnh việc bồi dưỡng HS giỏi và phù đạo HS yếu
                  - Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là tăng cường sử dụng  CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao trình độ tin học của GV cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp học sinh tiếp thu bài mới tốt hơn.
                 - Tự học và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
                 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2 không  để dần dần đánh giá đúng thực chất chất lượng của mỗi học sinh và xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực...
                 - Phối hợp giữa GVBM và GVCN tọa đàm về phương pháp học bộ môn, giáo dục đạo đức học sinh .
                 - Phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức cũng như văn hóa , thể chất cho các em học sinh.
                 - Cùng với BGH thanh kiểm tra đánh giá xếp loại GV đúng theo qui định.
                 - Mỗi GV ngoài việc giảng dạy văn hóa còn phải kèm cặp những đối tượng học sinh đặc biệt yếu kém về nhiều mặt.
                 - Luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tinh thần tới toàn thể GV trong tổ đề hoàn thành tốt các công việc được giao.
               * Mỗi GV trong tổ phải có kế hoạch cụ thể về  chỉ tiêu cũng như thời gian thực hiện , luôn bám sát và rà soát lại các kế hoạch của mình để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
 
V. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
 
 
Tháng Nội dung hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8&9
- Họp HĐ đầu năm (1/8)
- Ôn tập HS thi lại
- Học bồi dưỡng chính trị đầu năm(24/8)
- Ổn định Tổ. Phân công chuyên môn .Rà soát, điều chỉnh PPCT trình Sở GDĐT phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch lập ngân hàng đề, thao giảng, dự giờ...
- Tựu trường  31/8/2015.
- Bồi dưỡng chuyên môn hè (1/9)
- Khai giảng 5/9/2015. Ngày bắt đầu học: 7/9/2015
- GVCN :Nhận lớp chủ nhiệm và tổ chức lớp học tập nội qui, qui chế ….
- Học luật an toàn giao thông ( 7/9/2015.)
- Tiếp tục triển khai PT “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Triển khai cuộc thi KHKT , thi vận dụng kiến thức liên môn , thi dạy theo chủ đề tích hợp
- Tham gia đại hội chi đoàn giáo viên, đoàn trường.GVCN tổ chức ĐH Chi đoàn lớp
- Thi chọn (24/9) và bồi dưỡng HSG lớp 12.
- Họp Phụ huynh học sinh đầu năm (13/9).
- Giới thiệu bầu lại  tổ trưởng(15/9)
- Phát động phong trào làm ĐDDH, làm đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tham gia hoạt động GDNGLL “thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”
-Thống nhất các bài dạy trong tháng
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
- Đăng ký thi đua đầu năm
 
 
10
- Hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phụ nữ hai giỏi, chào mừng ngày LHPNVN (20/10).
- BD học sinh giỏi12, cử học sinh tham gia kỳ Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh (15/10).
- Hội nghị CCVC cấp tổ (15/10). Hội nghị CCVC cấp trường (24/10).
- Tham gia câu lạc bộ tổ trưởng chuyên môn
- Tham gia hoạt động NGLL” thanh niên với tình bạn, tình yêu”.
-Thống nhất các bài dạy trong tháng .
- Dự giờ. Bồi dưỡng HS Yếu
-Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
 
 
 
11
- Hưởng ứng tuần lễ dạy tốt - học tốt và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia dự giờ các tiết dạy Hội giảng cấp trường (5/11).
- Tham gia cuộc thi KHKT , thi vận dụng kiến thức liên môn , thi dạy theo chủ đề tích hợp
- Tham gia hoạt động NGLL: "Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo".
- Sinh hoạt ngoại khóa( liên tổ)
-Thống nhất các bài dạy trong tháng
- Dự giờ. Bồi dưỡng HS Yếu
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
 
 
 
 
 
12
- Hưởng ứng tuần Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày Nhà thành lập QĐNDVN 22/12
- Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (1/12)
- Ôn - thi Học kỳ 1
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chủ nhiệm lớp ( cấp tổ)
- Tham gia hoạt động NGLL: "Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc".
-Thống nhất các bài dạy trong tháng
- Dự giờ. Bồi dưỡng HS Yếu
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
 
 
 
 
 
 
1&2
- Sơ kết học kỳ 1.
- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 18/01/2016.
- Tham gia Hội trại kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016.
- Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016: từ ngày 05/02 đến 14/02/2016.
- Họp PHHS toàn trường lần 2.
- Tham gia kiểm tra Hồ sơ tổ chuyên môn
- Sinh hoạt ngoại khóa( liên tổ)
- Tham gia hoạt động NGLL: "Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, Thanh niên với lý tưởng cách mạng".
-Thống nhất các bài dạy trong tháng
- Dự giờ. Bồi dưỡng HS Yếu
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
 
 
 
 
3
-Tham gia các hoạt động thi đua tháng thanh niên năm 2016 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập lớp 12
- Tham gia xét đề tài NCKH SP ứng dụng
- Tham gia hoạt động NGLL: "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp".
-Thống nhất các bài dạy trong tháng
- Dự giờ. Bồi dưỡng HS Yếu
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
 
 
 
 
4
- Tổ chức ôn tập thi học kỳ 2
- Kiểm tra học kỳ 2 khối 12.
- Tham gia xét hạnh kiểm khối 12.
- Tham gia hoạt động NGLL: "Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác".
-Thống nhất các bài dạy trong tháng
- Dự giờ. Bồi dưỡng HS Yếu
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT( theo tuần), kiểm tra giáo án
- Tham gia trực trường
 
 
 
 
5
- Kiểm tra học kỳ 2 ( khối 10,11).
- Tham gia thi thử TN THPT khối 12.
- xét hạnh kiểm học sinh khối 10,11.
- Tham gia kiểm tra hồ sơ thi K12.
-  Học tập qui chế thi Tốt nghiệp 12.
- Tham gia tổ chức HĐGD NGLL “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.
- Ngày kết thúc HK2: 25/5/2016
- Tham gia kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại.
- Ngày tổng kết năm học:  từ 29/5 đến 31/5/2016.
- Kiểm tra Hồ sơ tổ chuyên môn.
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT
- Xét thi đua cuối năm
 
 
 
 
6,7&8
- Tham gia Thi THPT Quốc gia .
- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè , chuyên môn hè( nếu có)          
 
 
                     Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi và bổ sung thêm
 
Nơi nhận:                                        
- BGH(b/c)
- Tổ viên ( t/h)
- Website trường;
- Lưu Hồ sơ tổ
 
Tổ trưởng
 
Nguyễn Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

"Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc ." Ngạn ngữ Gruzia

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 1558

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29526

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285113

Lịch âm dương