Chào mừng năm học mới 2017-2018.
04:40 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Tổ chuyên môn » Tổ Văn » Tin tức

Kế hoạch hoạt động tổ Văn năm học 2014-2015

Chủ nhật - 21/09/2014 20:39
   
Tr. THPT Trần Bình Trọng
Tổ:   Ngữ văn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
 
 
K HOCH HOT ĐỘNG CỦA TỔ NĂM HC 2014 - 2015
 
-         Căn c vào Hướng dn thc hin nhim v giáo dc trung hc năm hc 2014 -2015 ca Bộ GD-ĐT, ca S  GD - ĐT tnh Phú Yên.
                T Ngữ văn xây dng kế hach hot động năm hc 2014 - 2015 như sau:
 
          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
             1. Biên chế tổ : Gồm 07 Giáo viên.
             2. Thuận lợi và khó khăn:
                 - Thuận lợi :
                  +  Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của BGH  nhà trường.
                  +  Đội ngũ GV trẻ, nhiệt tình trong mọi công việc được phân công.
                  +  Tất cả GV trong tổ đều có trình độ chuyên môn khá vững, tâm huyết với nghề.
            -  Khó khăn:
     + Đầu vào học sinh tương đối thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giáo dục.  
              + Một bộ phận không nhỏ học sinh học lệch, xem nhẹ bộ môn, tinh thần, phương pháp tự học của đa số học sinh chưa tốt  -> ảnh hưởng chất lượng bộ môn.
            +  Đội ngũ GV trong tổ còn trẻ nên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều                                                                  
        II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
            1. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong các cơ sở giáo dục.
            Tiếp tục tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tham gia tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học.
            2. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
             - Nâng cao vai trò của Tổ trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử,  xây dựng phân phối chương trình theo hướng tinh giảm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
            Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
            - Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện dạy học phân hóa  theo chuẩn kiến thức kỹ năng, nâng cao chất lượng giáo dục.
            Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể  về đổi mới phương pháp     dạy học”.
            - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
            - Tăng cường kỷ cương, nề nếp của tổ về các mặt hoạt động. Tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất về hoạt động dạy học theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng.         
         III. CÁC CHỈ TIÊU:
            1. Giáo dục đạo đức học sinh (GVCN)
                   Lớp xếp loại thi đua : tốt.
                  -Xếp loại đạo đức Tốt, khá : > 95%
                  - Xếp loại đạo đức TB : < 5% . Không có loại yếu kém
                  - HS bỏ học < 3%
                  - Riêng khối 12 : 100% HS đủ điều kiện thi tốt nghiệp
                  - Không có HS vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.
              2. Chất lượng văn hóa môn học :
                  - Giỏi : từ 1%-> 3% . Khá : từ 15%-> 20%
                  - TB : từ 47%-> 52%.  Còn lại Yếu ; không có Kém
                  - Tỉ lệ tốt nghiệp : 50 -> 55% (trên điểm tb
              3. Danh hiệu thi đua :
                CSTĐCS : 03 .  LĐTT : 07.
                  
              IV. GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU :
               1. Quản lý thực hiện chương trình :
                  - Dạy đúng PPCT theo hướng giảm tải do Bộ GD - ĐT quy định.Vào đầu tuần GV phải lên lịch dạy trên phiếu báo giảng.
                  - Thực hiện tốt các tiết dạy tự chọn.
                  - Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của mỗi GV và đặc biệt là thực hiện chương trình dạy để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.
                  - Tăng cường quản lý nề nếp và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn.
              2. Quản lý quá trình dạy học :
                  - Mỗi GV phải có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
                  - Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, không soạn gộp, chấm trả bài theo quy định.
                  - Thực hiện tốt việc thao giảng và dự giờ, thăm lớp.
                  - Đẩy mạnh việc bồi dưỡng HS giỏi và phù đạo HS yếu.
                  - Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là tăng cường sử dụng  CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao trình độ tin học của GV cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp học sinh tiếp thu bài mới tốt hơn.
                 - Tự học và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
                 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2 không  để dần dần đánh giá đúng thực chất chất lượng của mỗi học sinh và xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực...
                 - Phối hợp giữa GVBM và GVCN tọa đàm về phương pháp học bộ môn, giáo dục đạo đức    học sinh .
                 - Phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức cũng như văn hóa , thể chất cho các em học sinh.
                 - Cùng với BGH thanh kiểm tra đánh giá xếp loại GV đúng theo qui định.
                 - Mỗi GV ngoài việc giảng dạy văn hóa còn phải kèm cặp những đối tượng học sinh đặc biệt yếu kém về nhiều mặt.
                 - Luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tinh thần tới toàn thể GV trong tổ đề hoàn thành tốt các công việc được giao.
               * Mỗi GV trong tổ phải có kế hoạch cụ thể về  chỉ tiêu cũng như thời gian thực hiện , luôn bám sát và rà soát lại các kế hoạch của mình để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
V.LCH TRÌNH THC HIN K HOCH              
 
Tháng TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
8 1.       Họp hội đồng đầu năm.    
2.       Tổ chức rèn luyện hạnh kiểm học sinh. Ôn tập phụ đạo, thi lại, xét lên lớp.  Các GV được phân công  
3.       Tập huấn tổ trưởng chuyên môn  Nguyên  
4.       Khảo sát chất lượng đầu vào khối 10 Cả tổ  
5.       Phân công chuyên môn Nguyên  
6.       Học chính trị đầu năm Cả tổ  
9 1.       Khai giảng năm học mới Cả tổ  
2.       Dạy và học theo TKB. Cả tổ  
3.       Dự thảo kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân. Cả tổ  
4.       Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
5.       Lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng Cả tổ  
6.       Tập huấn PCCC Cả tổ  
7.       Chuẩn bị HN CBCC Cả tổ  
8.       Kiểm tra phiếu báo giảng, giáo án TT  
9.       Họp Cha mẹ học sinh đầu năm GVCN  
10.   Tổ chức Đại hội chi đoàn: lớp, CBGV NV, dự ĐH đoàn trường GVCN + GV còn tuổi đoàn  
11.    Lập kế hoạch soạn câu hỏi trắc nghiệm. Xây dựng ngân hàng đề. Cả tổ  
12.   Phát động phong trào dự giờ , thăm lớp Cả tổ  
13.   Thống nhất nôi dung bài dạy trong tháng GV dạy  
14.   .Đăng ký thi đua đầu năm . Cả tổ  
10 1.       Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.       .Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT kiểm tra  
3.       Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
4.       Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT  
5.       Phát động phong trào viết SKKN,đề tài khoa học, làm đồ dùng dạy học trong CBGV. Cả tổ tham gia  
6.       Kiểm tra -> vào sổ điểm Gv dạy  
7.       Dự giờ, thao giảng Cả tổ  
8.       Hội nghị CBCC cấp tổ Cả tổ  
9.       Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Cả tổ thực hiện  
10.   Hội nghị Cán bộ công chức Cả tổ  
11.   Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Cả tổ  
11 1. Phát động tuần “Dạy tốt- Học tốt” Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam Cả tổ  
2.  Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề Cả tổ  
3. Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
4 Thao giảng chào mừng  ngày NGVN Lệ, Thạch  
5. Phát động phong trào viết bài về chủ đề : Tôn sư trọng đạo trong HS     Cả tổ  
6 Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
7 Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT  
8 Phù đạo HS yếu GV dạy lớp  
9 Chuẩn bị nội dung SHNK Cả tổ  
10 Tọa đàm kỷ niệm 20/11 Cả tổ  
12 1.       Phát động tuần học tốt Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12. Cả tổ  
2.       Tổ chức sinh hoatj chuyên đề Cả tổ  
3.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
4.        Phối hợp tổ Sử- cd tổ chức SHNK Cả tổ+ tổ Sử- cd  
5.       Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT+TP : K tra  
6.       Ra đề, nộp ma trận đề, đề thi, đáp án - biểu điểm. Các GV được phân công  
7.       Tổ chức ôn, kiểm tra HK I (Tập trung 8 môn) Cả tổ  
8.       Phân công chuyên môn HKII Cả tổ  
9.       Ngày kết thúc học kỳ 1    
10.   Ngày nghỉ  cuối kỳ 1    
11.   Nộp đề thi, đáp án, biểu điểm. Phân tích, đánh giá hiệu quả dạy học báo cáo học kỳ 1. TT, cả tổ  
1&2 1.       Tổ chức Sơ kết HK1    
2.       Ngày bắt đầu học kỳ 2    
3.       Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 09/01, Mừng Đảng, Mừng xuân Cả tổ  
4.        Dạy và học theo TKB . Cả tổ  
5.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
6.       Thống nhất các bài dạy trong tháng, chuẩn bị nội dung SHNK Các GV dạy cùng khối lớp  
7.       Kiểm tra -> vào sổ điểm GV dạy  
8.       Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
9.       Kiểm tra toàn diện Cả tổ  
10.   Nghỉ Tết Nguyên đán Cả tổ  
11.        
12.   Dự giờ, thăm lớp BGH+ Cả tổ  
13.   Kiểm tra Hồ sơ cá nhân cuối HKI TT+ TP  
14.   Xét thi đua  HKI Cả tổ  
3 1.       Phát động thi đua “Dạy tốt-Học tốt” chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3. Cả tổ  
2.       Tổ chức SH theo chuyên đề Cả tổ  
3.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
4.       Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
5.       Phát động phong trào viết bài kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ trong HS Cả tổ  
6.       Dự giờ, thao giảng . Cả tổ  
7.       Phù đạo HS yếu GV dạy lớp  
8.       Tham dự các hoạt động KN ngày 26-3              Cả tổ  
9.       Xây dựng kế hoạch ôn tập lớp 12 Cả tổ  
4 1.       Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
3.       Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
4.       Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề Cả tổ  
5.       Tổ chức ôn tập học kỳ 2 GV dạy  
6.       Phù đạo HS yếu GV dạy lớp  
7.       Dự giờ, thao giảng tổ Cả tổ  
8.       Kiểm tra giáo án, phiếu báo giảng TT  
9.       Ra đề kiểm tra HK2 ( Ma trận đề, đề, đáp án , biểu điểm.) GV được phân công  
10.   Tham gia xét hạnh kiểm học sinh khối 12. Cả tổ  
11.   Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 Theo phân công  
5 1.       Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
3.       Kiểm tra học kỳ II (tập trung 8 môn) khối 10 và 11, thi thử TN THPT khối 12. Theo phân công của BGH  
4.       Kiểm tra hồ sơ thi K12. Theo phân công của BGH  
5.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT+TP : K tra  
6.       Tham gia học qui chế coi thi tốt nghiệp 12 Cả tổ  
7.       Ngày kết thúc HK2    
8.       Ngày nghỉ HK 2 Cả tổ  
9.       Lễ  tổng kết năm học Cả tổ  
10.   Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại, ký học bạ. GVCN  
11.   Thi nghề phổ thông khối 11 GVCN lớp 11  
12.   Kiểm tra hồ sơ cá nhân cuối năm TT  
13.   Xét thi đua cuối năm Cả tổ  
6&7 1 Coi thi, chấm thi TNTHPT Phân công của Sở  
2 Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 Phân công của Sở  
3 Học bồi dưỡng chuyên môn hè ( nếu có )    
              
       Trên đây là kế hoạch hoạt động của Tổ  năm học 2014- 2015 , trong quá trình thực hiện có thể thay đổi và bổ sung thêm .            
           Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                 TỔ TRƯỞNG
                          - BGH                                                                          
                          - Các GV trong tổ
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Đặng Thị Đào Nguyên
 

Tác giả bài viết: Đặng Thị Đào Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. FRANKLIN (MỸ)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 669

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26177

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1281764

Lịch âm dương