Chào mừng năm học mới 2017-2018.
06:45 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu » Tin tức

Thời khóa biểu giáo viên áp dụng từ ngày 1/9/2014

Thứ năm - 11/09/2014 10:12
Trường TRẦN BÌNH TRỌNG        
Học kỳ 1          
Năm học 2014-2015          
             
    Giáo viên Lưu Quốc Bảo    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11E - Toán     11H - Toán 11H - Toán
2           11H - Toán
3   11H - Toán     11C - Toán 11E - Toán
4 11H - Toán 11C - Toán     11E - Toán 11E - Toán
5 11H - Chào cờ       11E - Toán 11H - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Lê Xuân  Hậu    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10D - Chào cờ     10D - Toán   10D - Toán
2 10D - Toán         10D - Toán
3       12A - Toán   12A - Toán
4 12A - Toán     12A - Toán   12A - Toán
5           10D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10K - Toán          
2 10K - Toán          
3            
4   10K - Toán        
5   10K - Toán        
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Diệu Hiền    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10G - Toán      
2 12G - Toán   10G - Toán      
3 12D - Toán đại     12G - Toán 10G - Toán  
4 10G - Toán   10C - Toán 12D - Toán đại 12G - Toán  
5 10C - Toán   12G - Toán 12D - Toán đại 12G - Toán  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Ngô Tấn Lộc    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12D - Toán
2           12D - Toán
3           10C - Toán đại
4           10C - Toán đại
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Đặng Thị Kim  Nhân    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12E - Chào cờ   10B - Toán 10B - Toán   12E - Toán
2 10A - Toán   12E - Toán 10B - Toán   10A - Toán
3           10B - Toán
4 12E - Toán   10A - Toán     12E - Toán
5 12E - Toán   10A - Toán     12E - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Võ Thị Ngọc Nhi    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B - Toán      
2            
3            
4   12B - Toán   12B - Toán    
5   12B - Toán   12B - Toán    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10L - Toán   10L - Toán     10H - Toán
2 10L - Toán   10H - Toán     10H - Toán
3           10L - Toán
4 10H - Toán          
5 10L - Chào cờ         10L - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn Quy Phước    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11G - Toán   11B - Toán đại 11B - Toán đại
2     10I - Toán     10I - Toán
3     10I - Toán   11G - Toán  
4 11G - Toán       11G - Toán 11G - Toán
5 10I - Chào cờ   11B - Toán đại   10I - Toán 10I - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Lưu Thị Thu    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10E - Chào cờ          
2 10E - Toán          
3           10E - Toán
4           10E - Toán
5     10E - Toán     10E - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11C - Toán đại       11D - Toán  
2 11D - Toán   11C - Toán đại   11D - Toán  
3 11D - Toán   11C - Toán đại      
4            
5     11D - Toán      
             
    Giáo viên Dương Hùng  Văn    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C - Toán     12C - Toán  
2   12C - Toán        
3            
4     12C - Toán      
5     12C - Toán      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A - Toán   11A - Toán
2       11A - Toán   11A - Toán
3 11B - Toán         11B - Toán
4 11A - Toán          
5 11A - Chào cờ         11A - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Huỳnh Hữu Đức    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10H - Tin học   10I - Tin học     10K - Tin học
2     10K - Tin học      
3 10L - Tin học         10H - Tin học
4     11A - Tin học     10I - Tin học
5 10H - Chào cờ   10L - Tin học     10H - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Đỗ Hồng Gấm    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A - Chào cờ         12A - Tin học
2 12A - Tin học         12C - Tin học
3            
4 12C - Tin học         12B - Tin học
5 12B - Tin học         12A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11G - Tin học        
2   11E - Tin học        
3       11H - Tin học    
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Song Toàn    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12E - Tin học   12G - Tin học 10E - Tin học  
2       12D - Tin học 12E - Tin học  
3   12G - Tin học     12D - Tin học  
4   10G - Tin học        
5   10E - Tin học     10G - Tin học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Như Trâm    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A - Chào cờ   10C - Tin học     10A - Tin học
2 10C - Tin học   10B - Tin học     10B - Tin học
3 10A - Tin học   10D - Tin học     10D - Tin học
4            
5           10A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         11B - Tin học  
3            
4         11C - Tin học  
5         11D - Tin học  
             
    Giáo viên Phạm Ngọc Hội    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10G - Vật lý   10E - Vật lý 12D - Vật lý  
2   10E - Vật lý   10G - Vật lý    
3   12A - Vật lý     12A - Vật lý  
4            
5   12D - Vật lý        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10K - Vật lý   10L - Vật lý
2       10L - Vật lý   10K - Vật lý
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Bùi Thị Ngọc Anh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11E - Vật lý 11H - Vật lý 11H - Vật lý 11E - Vật lý 11A - Vật lý  
2   11G - Vật lý   11H - Vật lý 11A - Vật lý  
3 10H - Vật lý 11A - Vật lý 10H - Vật lý 11G - Vật lý 11E - Vật lý  
4            
5         11G - Vật lý  
             
    Giáo viên Lê Quốc Huy    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4 10I - Vật lý       10I - Vật lý  
5            
             
    Giáo viên Lương Tấn  Thịnh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12B - KTCN    
3     12E - KTCN      
4     12A - KTCN 12G - KTCN    
5     12D - KTCN 12C - KTCN    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           11C - KTCN
2           11B - KTCN
3     11A - KTCN     11H - KTCN
4     11G - KTCN     11D - KTCN
5     11E - KTCN      
             
    Giáo viên Lê Thị Ngọc Thanh Tịnh  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12B - Vật lý   12B - Vật lý
2       12E - Vật lý   12E - Vật lý
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11C - Vật lý   11D - Vật lý
2 11B - Vật lý     11C - Vật lý   11D - Vật lý
3 11C - Vật lý     11B - Vật lý    
4 11D - Vật lý         11B - Vật lý
5 11B - Chào cờ         11B - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn Hồi Vinh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A - Vật lý 12C - Vật lý 12C - Vật lý    
2   10D - Vật lý   10A - Vật lý 10B - Vật lý  
3   10B - Vật lý 12G - Vật lý   10D - Vật lý  
4   12G - Vật lý        
5   10C - Vật lý     10C - Vật lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Bích Loan    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10C - Hóa học       10B - Hóa học
2   10A - Hóa học     10D - Hóa học 10C - Hóa học
3         10A - Hóa học 10A - Hóa học
4   10B - Hóa học     10C - Hóa học 10D - Hóa học
5   10D - Hóa học     10B - Hóa học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11H - Hóa học    
2       11G - Hóa học   11G - Hóa học
3            
4           11H - Hóa học
5            
             
    Giáo viên Đặng Thị Huyền Nhung  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B - Chào cờ   12A - Hóa học      
2 12B - Hóa học   12A - Hóa học     12A - Hóa học
3 12B - Hóa học         12B - Hóa học
4            
5           12B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11D - Hóa học      
2            
3     11B - Hóa học      
4         11D - Hóa học  
5         11B - Hóa học  
             
    Giáo viên Trần Kim Quy    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     12D - Hóa học      
3         12E - Hóa học  
4     12E - Hóa học   12D - Hóa học  
5     12E - Hóa học   12D - Hóa học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11A - Hóa học          
3           11A - Hóa học
4 11C - Hóa học         11C - Hóa học
5 11C - Chào cờ         11C - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn Khắc Trung    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10G - Hóa học  
2   10G - Hóa học     12G - Hóa học  
3     10E - Hóa học      
4 12G - Hóa học 10E - Hóa học 12G - Hóa học   12C - Hóa học  
5 12C - Hóa học 12C - Hóa học 10G - Hóa học   10E - Hóa học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Thị Trà Vinh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10I - Hóa học   10H - Hóa học 10L - Hóa học    
2 10I - Hóa học   11E - Hóa học 10K - Hóa học    
3 10K - Hóa học 10L - Hóa học 11E - Hóa học      
4 10K - Hóa học 10H - Hóa học 10L - Hóa học      
5   10H - Hóa học 10I - Hóa học      
             
    Giáo viên Lê Thị Bông    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12G - Sinh vật
2            
3           12E - Sinh vật
4   12E - Sinh vật        
5   12G - Sinh vật        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B - Sinh vật         11G - Sinh vật
2 11G - Sinh vật 11B - Sinh vật        
3 11A - Sinh vật 11C - Sinh vật       11C - Sinh vật
4           11A - Sinh vật
5 11G - Chào cờ         11G - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Bùi Thị Hồng Châu    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Hồ Nhật Kiểm    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12C - Sinh vật
2         12C - Sinh vật 12B - Sinh vật
3         12B - Sinh vật  
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10K - Sinh vật 10I - KTNN
2            
3 10I - Sinh vật       10H - Sinh vật 10K - KTNN
4 10L - KTNN       10H - KTNN 10L - Sinh vật
5 10K - Chào cờ         10K - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn  Lý    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10G - KTNN    
2       10C - KTNN    
3     10A - Sinh vật   10E - KTNN  
4 10A - KTNN   10E - Sinh vật   10G - Sinh vật  
5 10D - KTNN   10C - Sinh vật   10D - Sinh vật  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Phan Thị Viên    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10B - Chào cờ          
2            
3 12A - Sinh vật     12D - Sinh vật   12D - Sinh vật
4 10B - KTNN         10B - Sinh vật
5       12A - Sinh vật   10B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11D - Sinh vật   11E - Sinh vật      
2 11E - Sinh vật   11D - Sinh vật      
3 11H - Sinh vật   11H - Sinh vật      
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Thiên Duẩn    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12D - Địa lý 12D - Địa lý    
2       12A - Địa lý    
3   10G - Địa lý 12A - Địa lý 12E - Địa lý    
4     10G - Địa lý      
5   12E - Địa lý        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10H - Địa lý 10L - Địa lý  
2   10L - Địa lý   11E - Địa lý 11G - Địa lý  
3   10I - Địa lý        
4     10I - Địa lý   10K - Địa lý  
5   11H - Địa lý 10K - Địa lý   10H - Địa lý  
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Mộng Thường  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Huyền Trân    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10D - Địa lý   10A - Địa lý 12G - Địa lý  
2     12B - Địa lý 10E - Địa lý 10E - Địa lý  
3   10A - Địa lý 10C - Địa lý 12B - Địa lý    
4   10C - Địa lý   12C - Địa lý 10B - Địa lý  
5   10B - Địa lý 10D - Địa lý 12G - Địa lý 12C - Địa lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   11B - Địa lý        
4         11A - Địa lý  
5   11D - Địa lý     11C - Địa lý  
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hiền  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11H - Văn học 11A - Văn học   11B - Văn học    
2 11H - Văn học 11A - Văn học 11B - Văn học 11B - Văn học 11H - Văn học  
3       11A - Văn học 11H - Văn học  
4   11B - Văn học 11H - Văn học      
5   11B - Văn học 11A - Văn học   11A - Văn học  
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12D - Chào cờ 12D - Văn học       10E - Văn học
2 12D - Văn học 12D - Văn học       10E - Văn học
3 10E - Văn học 10E - Văn học 10G - Văn học     10G - Văn học
4     12D - Văn học     10G - Văn học
5 10G - Văn học         12D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Bùi Thị Minh Luận    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B - Văn học     12B - Văn học  
2   12B - Văn học     12B - Văn học  
3            
4   10A - Văn học     10A - Văn học  
5   10A - Văn học     10A - Văn học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   10K - Văn học 10K - Văn học   10K - Văn học  
4   10L - Văn học 10K - Văn học   10L - Văn học  
5   10L - Văn học     10L - Văn học  
             
    Giáo viên Đặng Thị Đào Nguyên    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B - Văn học   12A - Văn học 10D - Văn học  
2   10B - Văn học   10D - Văn học    
3 10D - Văn học 12E - Văn học     10B - Văn học  
4 10D - Văn học 12A - Văn học   12E - Văn học 12E - Văn học  
5 10B - Văn học 12A - Văn học   12E - Văn học 12A - Văn học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Bùi Thụy Niên    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11G - Văn học 10H - Văn học   11G - Văn học   11E - Văn học
2   10H - Văn học   10H - Văn học   11E - Văn học
3 11E - Văn học     11E - Văn học   11G - Văn học
4 11E - Văn học 11G - Văn học       10H - Văn học
5 11E - Chào cờ 11G - Văn học       11E - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Võ Thị Thanh Sương    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10C - Chào cờ     10C - Văn học   10C - Văn học
2       12G - Văn học    
3 10C - Văn học         12G - Văn học
4 10C - Văn học         12G - Văn học
5 12G - Văn học         10C - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10I - Văn học    
2       10I - Văn học    
3            
4   10I - Văn học        
5   10I - Văn học        
             
    Giáo viên Ngô Ngọc Thạch    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12C - Chào cờ          
2 12C - Văn học          
3 12C - Văn học         12C - Văn học
4           12C - Văn học
5           12C - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11C - Văn học   11D - Văn học    
2   11C - Văn học       11C - Văn học
3     11D - Văn học 11C - Văn học   11D - Văn học
4   11D - Văn học 11D - Văn học      
5     11C - Văn học      
             
    Giáo viên Lê Giác Hiển    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12G - Lịch sử     12E - Lịch sử  
2   12E - Lịch sử     12D - Lịch sử  
3   12D - Lịch sử     12G - Lịch sử  
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11C - Lịch sử      
2     11H - Lịch sử      
3   11D - Lịch sử        
4   11E - Lịch sử 11B - Lịch sử      
5   11A - Lịch sử 11G - Lịch sử      
             
    Giáo viên Phan Thị Hồng Hoa    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10E - Lịch sử 10D - Lịch sử   10B - Lịch sử  
2     10A - Lịch sử   10G - Lịch sử  
3   10C - Lịch sử 12B - Lịch sử   12C - Lịch sử  
4   12C - Lịch sử     12A - Lịch sử  
5     12A - Lịch sử   12B - Lịch sử  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10L - Lịch sử        
2         10K - Lịch sử  
3   10H - Lịch sử     10I - Lịch sử  
4            
5            
             
    Giáo viên Đặng Thị Thu Sương    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A - GDCD      
2   12G - GDCD 10D - GDCD      
3   12C - GDCD 10B - GDCD   10C - GDCD  
4   12D - GDCD     10E - GDCD  
5   10G - GDCD     12E - GDCD  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B - GDCD     11E - GDCD  
2   11H - GDCD        
3   11G - GDCD     11D - GDCD  
4   11A - GDCD        
5   11C - GDCD        
             
    Giáo viên Nguyễn Ngọc Vinh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4 12B - GDCD          
5 12A - GDCD          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10H - GDCD         10L - GDCD
3           10I - GDCD
4           10K - GDCD
5            
             
    Giáo viên Trần Thị  Hạnh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12G - Chào cờ   12G - Ngoại ngữ      
2     12G - Ngoại ngữ     12G - Ngoại ngữ
3 12G - Ngoại ngữ   12D - Ngoại ngữ      
4 12D - Ngoại ngữ         12D - Ngoại ngữ
5 12D - Ngoại ngữ         12G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10K - Ngoại ngữ 10K - Ngoại ngữ      
2   10K - Ngoại ngữ 10L - Ngoại ngữ   10L - Ngoại ngữ  
3     10L - Ngoại ngữ   10L - Ngoại ngữ  
4            
5         10K - Ngoại ngữ  
             
    Giáo viên Phan Thị Kim Nhị    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10G - Chào cờ       10A - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ
2 10G - Ngoại ngữ       10A - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ
3 10G - Ngoại ngữ          
4           10A - Ngoại ngữ
5 10A - Ngoại ngữ         10G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B - Ngoại ngữ   11G - Ngoại ngữ  
2     11G - Ngoại ngữ      
3 11G - Ngoại ngữ   11G - Ngoại ngữ   11B - Ngoại ngữ  
4 11B - Ngoại ngữ       11B - Ngoại ngữ  
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Nhung  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12E - Ngoại ngữ 12E - Ngoại ngữ    
2 12E - Ngoại ngữ   12C - Ngoại ngữ 12C - Ngoại ngữ    
3 12E - Ngoại ngữ   12C - Ngoại ngữ 12C - Ngoại ngữ    
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10I - Ngoại ngữ     10I - Ngoại ngữ  
2   10I - Ngoại ngữ     10I - Ngoại ngữ  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Văn Nghĩa    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A - Ngoại ngữ     12A - Ngoại ngữ  
2   12A - Ngoại ngữ     12A - Ngoại ngữ  
3   12B - Ngoại ngữ        
4     12B - Ngoại ngữ   12B - Ngoại ngữ  
5     12B - Ngoại ngữ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         11E - Ngoại ngữ  
3   11E - Ngoại ngữ        
4   11H - Ngoại ngữ 11E - Ngoại ngữ   11H - Ngoại ngữ  
5   11E - Ngoại ngữ 11H - Ngoại ngữ   11H - Ngoại ngữ  
             
    Giáo viên Lương Phúc  Quang    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10C - Ngoại ngữ  
2   10C - Ngoại ngữ 10C - Ngoại ngữ   10C - Ngoại ngữ  
3   10D - Ngoại ngữ        
4   10D - Ngoại ngữ 10D - Ngoại ngữ   10D - Ngoại ngữ  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11D - Ngoại ngữ     10H - Ngoại ngữ  
2   11D - Ngoại ngữ   11D - Ngoại ngữ 10H - Ngoại ngữ  
3       11D - Ngoại ngữ    
4     10H - Ngoại ngữ      
5     10H - Ngoại ngữ      
             
    Giáo viên Lương Thị Tường Vi    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10E - Ngoại ngữ      
2 10B - Ngoại ngữ   10E - Ngoại ngữ      
3 10B - Ngoại ngữ          
4 10E - Ngoại ngữ   10B - Ngoại ngữ      
5 10E - Ngoại ngữ   10B - Ngoại ngữ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11A - Ngoại ngữ   11A - Ngoại ngữ   11C - Ngoại ngữ  
2 11C - Ngoại ngữ   11A - Ngoại ngữ   11C - Ngoại ngữ  
3         11A - Ngoại ngữ  
4     11C - Ngoại ngữ      
5            
             
    Giáo viên Lê Tiền  Vũ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Đỗ Xuân Cuộc    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5 11D - Chào cờ         11D - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Lê Thiện Nghỹ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Phan Anh Thơ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Sin Đa    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo. Khổng Tử

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 588

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13578

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378058

Lịch âm dương