Chào mừng năm học mới 2017-2018.
06:59 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu » Tin tức

Thời khóa biểu các khối lớp áp dụng từ ngày 1/9/2014

Thứ năm - 11/09/2014 10:11
Trường TRẦN BÌNH TRỌNG        
Học kỳ 1          
Năm học 2014-2015          
             
      Lớp 10A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Vật lý GDCD Địa lý Ngoại ngữ Tin học
2 Toán Hóa học Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ Toán
3 Tin học Địa lý Sinh vật   Hóa học Hóa học
4 KTNN Văn học Toán   Văn học Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Văn học Toán   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 10B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Toán Toán Lịch sử Hóa học
2 Ngoại ngữ Văn học Tin học Toán Vật lý Tin học
3 Ngoại ngữ Vật lý GDCD   Văn học Toán
4 KTNN Hóa học Ngoại ngữ   Địa lý Sinh vật
5 Văn học Địa lý Ngoại ngữ   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 10C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa học Tin học Văn học Ngoại ngữ Văn học
2 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ KTNN Ngoại ngữ Hóa học
3 Văn học Lịch sử Địa lý   GDCD Toán đại
4 Văn học Địa lý Toán   Hóa học Toán đại
5 Toán Vật lý Sinh vật   Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 10D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Địa lý Lịch sử Toán Văn học Toán
2 Toán Vật lý GDCD Văn học Hóa học Toán
3 Văn học Ngoại ngữ Tin học   Vật lý Tin học
4 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Hóa học
5 KTNN Hóa học Địa lý   Sinh vật Sinh hoạt
             
      Lớp 10E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Tin học Văn học
2 Toán Vật lý Ngoại ngữ Địa lý Địa lý Văn học
3 Văn học Văn học Hóa học   KTNN Toán
4 Ngoại ngữ Hóa học Sinh vật   GDCD Toán
5 Ngoại ngữ Tin học Toán   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 10G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Vật lý Toán KTNN Hóa học Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Hóa học Toán Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Địa lý Văn học   Toán Văn học
4 Toán Tin học Địa lý   Sinh vật Văn học
5 Văn học GDCD Hóa học   Tin học Sinh hoạt
             
      Lớp 12A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Ngoại ngữ Hóa học Văn học Ngoại ngữ Tin học
2 Tin học Ngoại ngữ Hóa học Địa lý Ngoại ngữ Hóa học
3 Sinh vật Vật lý Địa lý Toán Vật lý Toán
4 Toán Văn học KTCN Toán Lịch sử Toán
5 GDCD Văn học Lịch sử Sinh vật Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 12B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Toán Vật lý Văn học Vật lý
2 Hóa học Văn học Địa lý KTCN Văn học Sinh vật
3 Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Địa lý Sinh vật Hóa học
4 GDCD Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Tin học
5 Tin học Toán Ngoại ngữ Toán Lịch sử Sinh hoạt
             
      Lớp 12C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Vật lý Vật lý Toán Sinh vật
2 Văn học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh vật Tin học
3 Văn học GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Văn học
4 Tin học Lịch sử Toán Địa lý Hóa học Văn học
5 Hóa học Hóa học Toán KTCN Địa lý Sinh hoạt
             
      Lớp 12D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Địa lý Địa lý Vật lý Toán
2 Văn học Văn học Hóa học Tin học Lịch sử Toán
3 Toán đại Lịch sử Ngoại ngữ Sinh vật Tin học Sinh vật
4 Ngoại ngữ GDCD Văn học Toán đại Hóa học Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Vật lý KTCN Toán đại Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 12E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Toán
2 Ngoại ngữ Lịch sử Toán Vật lý Tin học Vật lý
3 Ngoại ngữ Văn học KTCN Địa lý Hóa học Sinh vật
4 Toán Sinh vật Hóa học Văn học Văn học Toán
5 Toán Địa lý Hóa học Văn học GDCD Sinh hoạt
             
      Lớp 12G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Ngoại ngữ Tin học Địa lý Sinh vật
2 Toán GDCD Ngoại ngữ Văn học Hóa học Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Tin học Vật lý Toán Lịch sử Văn học
4 Hóa học Vật lý Hóa học KTCN Toán Văn học
5 Văn học Sinh vật Toán Địa lý Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 10H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn học Hóa học Địa lý Ngoại ngữ Toán
2 GDCD Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Vật lý Lịch sử Vật lý   Sinh vật Tin học
4 Toán Hóa học Ngoại ngữ   KTNN Văn học
5 Chào cờ Hóa học Ngoại ngữ   Địa lý Sinh hoạt
             
      Lớp 10I    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ Tin học Văn học Ngoại ngữ KTNN
2 Hóa học Ngoại ngữ Toán Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Sinh vật Địa lý Toán   Lịch sử GDCD
4 Vật lý Văn học Địa lý   Vật lý Tin học
5 Chào cờ Văn học Hóa học   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 10K    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Sinh vật Tin học
2 Toán Ngoại ngữ Tin học Hóa học Lịch sử Vật lý
3 Hóa học Văn học Văn học   Văn học KTNN
4 Hóa học Toán Văn học   Địa lý GDCD
5 Chào cờ Toán Địa lý   Ngoại ngữ Sinh hoạt
             
      Lớp 10L    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Toán Hóa học Địa lý Vật lý
2 Toán Địa lý Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ GDCD
3 Tin học Hóa học Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Toán
4 KTNN Văn học Hóa học   Văn học Sinh vật
5 Chào cờ Văn học Tin học   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 11A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán
2 Hóa học Văn học Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán
3 Sinh vật Vật lý KTCN Văn học Ngoại ngữ Hóa học
4 Toán GDCD Tin học   Địa lý Sinh vật
5 Chào cờ Lịch sử Văn học   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 11B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật GDCD Ngoại ngữ Văn học Toán đại Toán đại
2 Vật lý Sinh vật Văn học Văn học Tin học KTCN
3 Toán Địa lý Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Toán
4 Ngoại ngữ Văn học Lịch sử   Ngoại ngữ Vật lý
5 Chào cờ Văn học Toán đại   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 11C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán đại Văn học Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ KTCN
2 Ngoại ngữ Văn học Toán đại Vật lý Ngoại ngữ Văn học
3 Vật lý Sinh vật Toán đại Văn học Toán Sinh vật
4 Hóa học Toán Ngoại ngữ   Tin học Hóa học
5 Chào cờ GDCD Văn học   Địa lý Sinh hoạt
             
      Lớp 11D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Ngoại ngữ Hóa học Văn học Toán Vật lý
2 Toán Ngoại ngữ Sinh vật Ngoại ngữ Toán Vật lý
3 Toán Lịch sử Văn học Ngoại ngữ GDCD Văn học
4 Vật lý Văn học Văn học   Hóa học KTCN
5 Chào cờ Địa lý Toán   Tin học Sinh hoạt
             
      Lớp 11E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Toán Sinh vật Vật lý GDCD Văn học
2 Sinh vật Tin học Hóa học Địa lý Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Ngoại ngữ Hóa học Văn học Vật lý Toán
4 Văn học Lịch sử Ngoại ngữ   Toán Toán
5 Chào cờ Ngoại ngữ KTCN   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 11G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Tin học Toán Văn học Ngoại ngữ Sinh vật
2 Sinh vật Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Địa lý Hóa học
3 Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Vật lý Toán Văn học
4 Toán Văn học KTCN   Toán Toán
5 Chào cờ Văn học Lịch sử   Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 11H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Vật lý Hóa học Toán Toán
2 Văn học GDCD Lịch sử Vật lý Văn học Toán
3 Sinh vật Toán Sinh vật Tin học Văn học KTCN
4 Toán Ngoại ngữ Văn học   Ngoại ngữ Hóa học
5 Chào cờ Địa lý Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động. Khuyết danh

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 641

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13631

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378111

Lịch âm dương