Chào mừng năm học mới 2017-2018.
07:03 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Tổ chuyên môn » Tổ Tin » Tin tức

Kế hoạch hoạt động tổ Tin năm học 2014-2015

Chủ nhật - 21/09/2014 20:52
                                                                                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                     TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TỔ TIN
NĂM HỌC 2014 – 2015
 
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 -2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Sở  GD - ĐT tỉnh Phú Yên.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Trần Bình Trọng.
Tổ Tin xây dựng kế hoạch hoạt động  năm học 2014 - 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ.
          1. Thuận lợi:
          - Tổ có 4 giáo viên, tất cả GV trong tổ đều có trình độ chuyên môn khá vững, tâm huyết với nghề,
- Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Các giáo viên của tổ phần lớn là trẻ tuổi, có tính kỉ luật cao và có nhiều sáng tạo trong công việc.
- Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của BGH  nhà trường.
       2. Khó khăn:
- Đa số giáo viên còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn cũng như giáo dục học sinh.
- Chất lượng HS đầu vào thấp, ý thức học tập chưa cao nên không có nguồn để thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Một bộ phận không nhỏ học sinh xem nhẹ bộ môn, đặc điểm bộ môn khó, là một môn mà học sinh vùng nông thôn đa phần chưa có ý thức học tập tốt. Phụ huynh học sinh chưa quan tâm đầu tư  mua máy vi tính phục vụ cho việc học tập ở nhà của các em.
- Phòng máy chiếu không đủ cho giáo viên dạy giáo án điện tử, số máy tính trong phòng thực hành hư hỏng rất nhiều.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
Tiếp tục phát huy việc thực hiên nâng cao chất lượng dạy và học, hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
Thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.  
Giáo dục đạo đức chính trị, truyền thống nhà trường, đất nước; sống và làm theo pháp luật. Phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương nhà trường.
Tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng thật sự của học sinh nhất là thực hiện có hiệu quả chuẩn kiến thức, kĩ năng, chương trình giảm tải của Bộ, rèn luyện kĩ năng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ 1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Các chỉ tiêu:
- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào do nhà trường và ngành phát động, có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt các chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Chấp hành đúng qui chế của ngành, qui định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện ra vào lớp đúng giờ. Có quan hệ đạo đức chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh.
Các biện pháp:
 - GV tham gia đầy đủ các lớp học chuyên môn, lớp học bồi dưỡng đầy đủ.
 - Có ý thức tìm tòi, học hỏi ở đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng.
 - Tìm hiểu những thông tin trên mạng nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả. Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh.
2. Nhiệm vụ 2: Lấy đổi mới phương pháp giảng dạy làm nhiệm vụ trung tâm, thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Các chỉ tiêu:
- 100% tiết dạy có giáo án đúng qui định.
- Ứng dụng CNTT: 2 tiết/ GV/HK
Biện pháp
- Tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu.
-  Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học của học sinh.
- Tăng cường kĩ năng thực hành và luyện tập của học sinh.
- Thực hiện đúng qui định của ngành, đảm bảo dạy đúng chương trình, chuẩn kĩ năng kiến thức.
- Tích cực trong hoạt động viết chuyên đề, đề tài NCKHSPUD, dự giờ học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp.
-  Nâng cao hiệu quả tiết thao giảng và tiết dạy tốt.
3. Nhiệm vụ 3: Thực hiện đúng theo quy chế chuyên môn. Nâng cao chất lượng giảng dạy trên cơ sở phát huy sức mạnh của bản thân.
Các chỉ tiêu:
- Soạn giảng theo phân phối chương trình, giáo án theo quy định của Sở GD - ĐT.
- Thực hiện đúng tiến trình giảng dạy, cho điểm theo quy chế.
- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách các loại, cập nhật kịp thời theo qui định.
Các biện pháp:
 - Họp tổ, sinh hoạt chuyên môn 02 lần / 1tháng theo quy chế.
 - Có hồ sơ chuyên môn đúng quy định của BGH.
 - Chấm, trả bài, vào điểm kiểm tra theo đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành, của nhà trường và của tổ chuyên môn.
4. Nhiệm vụ 4:  Nâng cao chất lượng giáo dục trong học sinh
Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu giảng dạy: các lớp cố gắng đạt 100% từ 5 điểm trở lên.
100% GV tham gia các hoạt động ngoại khóa của tổ, của Đoàn thanh niên.
100% GV kiêm nhiệm công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
100% GV tham gia nhắc nhở nền nếp tác phong cũng như uốn nắn những sai lệch về đạo đức của HS trong quá trình dạy học.
Các biện pháp
Cùng với Đoàn trường, tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS.
     + Về phía học sinh
     Ngay từ đầu năm học, phải có kế hoạch học tập phù hợp, chuẩn bị đầy đủ tư liệu tham khảo, dụng cụ học tập.
          Có thái độ học tập đúng đắn. xác định rõ nhiệm vụ và tác dụng của bộ môn.
     Học bài và soạn bài trước khi lên lớp, tự giác luyện tập ở lớp cũng như ở nhà.
     + Về phía giáo viên
     Ngay từ đầu năm học có kế hoạch giảng dạy và soạn giảng phù hợp với đặc điểm của học sinh, chú trọng đầu tư giáo án.
     Có kế hoạch theo dõi chặt chẽ tình hình của lớp, từng học sinh, kịp thời uốn nắn những lệch lạc về kiến thức.
     Bám sát chương trình giảm tải, phân phối chương trình và tài liệu chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ ban hành. Kết hợp hài hòa các phương pháp giảng dạy và phương pháp đặc trưng bộ môn để nâng cao chất lượng.
     Tiết dạy phải tạo được một không khí vui vẻ, đem lại cảm giác thoải mái để HS hứng thú lĩnh hội kiến thức.
     Tăng cường luyện tập và kiểm tra bài cũ của HS.
     Có kế hoạch dạy kèm HS yếu, kém và bồi dưỡng HS khá, giỏi.
     Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động ngoại khóa: báo cáo chuyên đề, đố vui để học.
5. Nhiệm vụ 5: Nâng cao năng lực giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ năng lực chuyên môn.
Các chỉ tiêu:
 100% GV có tinh thần tự học, tham gia đầy đủ, tích cực các đợt học tập, tập huấn chuyên môn.
Viết đề tài NCKHSPUD : các giáo viên trong tổ phải đăng kí đề tài NCKHSPUD
Số tiết đăng kí dạy tốt, thao giảng: 1 tiết/ GV/ học kì
Số tiết dự giờ: 4 tiết/ GV/ học kì
Tổ trưởng dự giờ: 2 tiết/ GV/ học kì, kiểm tra hồ sơ sổ sách: 4 lần/ GV/ học kì.
  100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 50% đạt danh hiệu CSTĐ CS
Các biện pháp:
 Động viên, giúp đỡ các GV thực hiện việc học tập nâng cao trình độ.
 Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường.
 Chú trọng mục tiêu rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy để bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn.
6. Nhiệm vụ 6: Công tác kiêm nhiệm khác
Các chỉ tiêu:
Hoàn thành tốt các kế hoạch của nhà trường và của tổ đề ra. Hưởng ứng các đợt thi đua do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động.
Các biện pháp:
Phối hợp với Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh…
V. PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
IV.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
Tháng Nội dung công việc Người Thực hiện Ghi chú
8/2014 - Họp hội đồng sư phạm triển khai nhiệm vụ năm học mới
.- Chuẩn bị phòng thực hành vi tính: thanh lí máy hư, sắp xếp lại phòng máy.
-  Bồi dưỡng chính trị hè.
- Ôn tập, thi lại
- Sinh hoạt tổ chuyên môn: thống nhất kế hoạch giảng dạy, phân công chuyên môn, điều chỉnh phân phối chương trình.
- Giáo viên thống nhất các loại hồ sơ của tổ, cá nhân; thống nhất cách xếp loại hồ sơ.
- Tựu trường
- Ngày học đầu tiên năm học mới
- Chuẩn bị lễ khai giảng
- Ổn định hoạt động dạy và học
- Cả tổ
 
- Cả tổ
- Cả tổ
 
- Cả tổ
- Cả tổ
- Tổ trưởng,
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Ngày 1/8/2014
 
 
 
Ngày 14/8/2014
Ngày 11/8-13/8
 
Ngày 14/8
 
 
 
 
 
Ngày 18/8
Ngày 25/8/2014
 
 
 
 
 
9/2014
- Học an toàn giao thông
- Dự lễ khai giảng năm học mới
- Dạy học theo phân phối chương trình, thời khóa biểu…
- Giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua, đề tài khoa học.
- Nghe tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy
- Họp phụ huynh đầu năm
- Sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Hoàn tất các loại sổ sách, hồ sơ chuyên môn.
- Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- SH tổ chuyên môn (bầu lại chức danh tổ trưởng)
- Tham dự ĐHCĐ GV, ĐHĐT, hội nghị Công đoàn
- Làm kế hoạch cá nhân và thảo luận kế hoạch của tổ
-  Vào điểm sổ chính 1 cột 15’.
- Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra giáo viên.
- Vận động HS đóng các loại bảo hiểm
- Tổ chức hoạt động GDNGLL
Cả tổ
 
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
GV chủ nhiệm
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
 
 
 
 
Tổ trưởng
GV chủ nhiệm
GV chủ nhiệm
- Ngày 1/9
- Ngày 5/9/2014
- Ngày 26/09
- Theo TKB
Theo kế hoạch tổ
 
Theo kế hoạch BGH, tổ
 
Theo kế hoạch BGH
 
Theo kế hoạch tổ
 
 
 
Theo kế hoạch tổ
18/09 - 29/09
 
10/2014
- Dạy và học theo TKB
- Đăng ký chuyên đề, đề tài NCKHSPUD
- Triển khai nội dung chuyên môn đã tập huấn ở sở
- Thao giảng cấp tổ
- SH tổ chuyên môn
- Dự giờ thăm lớp
- Tham dự hội nghị viên chức
- Kiểm tra hồ sơ GV
- Làm đồ dùng dạy học, đề tài NCKH
- Dạy tốt, học tốt chào mừng 20/10
- SH tổ chuyên môn
-  Tổ chức hoạt động GDNGLL
Cả tổ
GV
Tổ trưởng
GV được phân công
Cả tổ
Tổ trưởng
Cả tổ
Tổ trưởng
Giáo viên đăng ký
Cả tổ
Cả tổ
GV chủ nhiệm
- Theo TKB
 
- Theo lịch BGH
 
- Theo lịch của tổ
 
 
- Theo lịch của tổ
 
 
 
11/2014
- Dạy tốt học tốt chào mừng ngày 20/11
- SH tổ chuyên môn
- Dự giờ hội giảng cấp trường (Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh)
- Tham gia tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
- Tham gia cuộc thi tìm hiểu về kiến thức phòng chống HIV/AIDS năm 2014.
- Thao giảng cấp tổ
- Dự giờ thăm lớp
- SH tổ chuyên môn
- Vào điểm 1 tiết (sổ điểm chính, smas)
-  Tổ chức hoạt động GDNGLL
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
GV được phân công
Cả tổ
GV được phân công
Tổ trưởng
Cả tổ
Cả tổ
GV chủ nhiệm
- Theo TKB
 
- Theo kế hoạch BGH
- 20/11
- Theo lịch của tổ
 
 
 
 
Theo lịch BGH
12/2014 - Dạy và học theo TKB
- Dạy tốt, học tốt chào mừng ngày QĐNDVN 22/12/2014
- Phát động hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014
- Tổ chức cho HS thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường
- SH tổ chuyên môn
- Tham gia cuộc thi KHKT, vận dụng kiến thức liên môn, Soạn giáo án theo chủ đề tích hợp
- Chuẩn bị đề cương ôn tập HKI, ra đề Kiểm tra, đáp án, biểu điểm
- Thi HKI, coi thi, chấm thi
- Kiểm tra giáo án
- SH tổ chuyên môn
- Phân tích đánh giá chất lượng giáo dục kì I
- Tổ chức hoạt động GDNGLL
- Tham gia tổ chức sinh hoạt ngoại khóa
- Phân công chuyên môn kì II
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
GV được phân công
 
Cả tổ
Cả tổ
 
GV được phân công
 
GV được phân công
Tổ trưởng
Cả tổ
Tổ trưởng
GV chủ nhiệm
Cả tổ
Tổ trưởng
- Theo TKB
 
 
 
- Theo kế hoạch BGH
 
 
- Theo lịch của BGH
 
- Theo lịch của tổ
 
- Theo lịch của BGH
 
 
 
 
- Theo lịch của BGH
 
1&2/2015 - Sơ kết KH I
- Dạy TKB học kì II
- Tổ chức cho HS thi Olympic Toán, Tiếng Anh trên Internet cấp trường
- SH tổ chuyên môn
-  Nghỉ Tết Nguyên đán
- Tham gia thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp
- SH tổ chuyên môn
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ GV
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh
- SH tổ chuyên môn
- Tham gia thi GVCN giỏi cấp trường
- Tổ chức hoạt động GDNGLL
- Tham gia tổ chức sinh hoạt ngọai khóa
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
 
GV được phân công
 
Cả tổ
Tổ trưởng
Tổ trưởng
GV chủ nhiệm
Cả tổ
GV chủ nhiệm
GV chủ nhiệm
Cả tổ
- Theo KH của trường
 - 05/01/2015
Theo KH của trường
 
 
 16/02-24/02/2015
Theo KH của trường
 
 
 
 
Kế hoạch BGH
 
Kế hoạch BGH
3/2015 - Dạy và học theo TKB
- Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh
- SH tổ chuyên môn
- Thi đua tháng thanh niên
- Hội giảng cấp trường
- Xây dựng kế hoạch ôn tập
- Tham gia tổ chức kỷ niệm 08/03
- Tham gia hoạt động ngoại khóa
- SH tổ chuyên môn
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ GV
- Nộp đề tài nguyên cứu KHSPUD
- Tổ chức hoạt động GDNGLL
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
GV được chỉ định
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng
Tổ trưởng
Gv đăng ký
GV chủ nhiệm
- Theo TKB
- Theo kế hoạch trường
- Theo lịch của BGH
 
 
- Theo lịch của tổ
 
-          26/3
4/2015 - Dạy và học theo TKB
- Hoàn tất hồ sơ tuyển sinhthi TN THPT quốc gia
- SH tổ chuyên môn
- Ra đề ôn tập, đề kiểm tra, ma trận, đáp án, biểu điểm thi HK II
- Kiểm tra học kỳ II
- SH tổ chuyên môn
- Kiểm tra hồ sơ GV
- Tổ chức hoạt động GDNGLL
Cả tổ
GV chủ nhiệm 12
Cả tổ
GV được phân công
 
 
Cả tổ
Tổ trưởng
GV chủ nhiệm
- Theo TKB
 
- Theo lịch của tổ
 
 
-Theo lich BGH
5/2015 - Dạy và học theo TKB
- SH tổ chuyên môn
- Coi thi nghề phổ thông THPT
- Coi thi học kỳ 2 (8 môn) khối 10,11, thi thử TN THPT khối 12  
- Tham gia xét hạnh kiểm học sinh khối 10,11.
- Học tập qui chế thi
- Tham gia tổ chức hoạt động GDNGLL
- SH tổ chuyên môn
- Kiểm tra hồ sơ GV
- Bình xét danh hiệu thi đua
- Tổng kết năm học
Cả tổ
Cả tổ
GV được phân công
GV được phân công
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng
Cả tổ
Cả tổ
- Theo TKB
 
- 10-13/05/2015
- Theo KH của trường
 
- Theo KH của trường
 
- Theo KH của trường
 
6/2015 - Coi thi TN THPT
- Triển khai công tác hè.
- Tham gia công tác tuyển sinh vào  lớp 10 .
GV được điều động
Cả tổ
GV được điều động
- Ngày 9-12/6/2015
- Theo điều động của Sở
- Theo điều động của BGH
7/2015 - Tham gia công tác tuyển sinh vào  lớp 10 GV được điều động - Theo điều động của BGH
- Tham tập huấn hè GV được điều động
8/2015 - Bồi dưỡng học sinh, chuẩn bị các ĐK cho năm học mới. Cả tổ - Theo điều động của BGH
- Tham tập huấn hè GV được điều động
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT
          1. BGH cần quan tâm đến bộ môn Tin nhiều hơn, tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy với bài giảng điện tử, sữa chữa và bảo trì nâng cấp phòng máy tính cho học sinh thực hành.
2. Nên tổ chức bồi dưỡng cho học sinh khối 10 và 11 tất cả các môn dự thi HSG các cấp.
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                                                    TỔ TRƯỞNG
 
                                                                                                                                                         Nguyễn Song Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động. Khuyết danh

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 660

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13650

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378130

Lịch âm dương