Chào mừng năm học mới 2017-2018.
04:43 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - sự kiện » Tin tổng hợp

Tuyên truyền phòng chống tham nhũng trong nhà trường THPT

Thứ tư - 09/07/2014 21:34
   
 
 
 
          Thực hiện công văn số 194/KH-SGDĐT ngày 13/3/2014 của Sở GDĐT. Về việc triển khai giáo dục luật phòng chống tham nhũng trong nhà trường THPT.
          Vào sáng ngày 5/5, tổ chuyên môn Lịch Sử-GDCD tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng cho học sinh toàn trường.
          Mục đích của hoạt động ngoại khóa này nhằm trang bị cho học sinh toàn nhà trường những kiến thức cơ bản về phòng, chống tham nhũng; qua đó nâng cao nhận thức cho các em về mục địch, yêu cầu của cuộc dấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng thái độ, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn tham nhũng trong xã hội. Qua buối ngoại khóa này còn có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân, tham gia đấu tranh chống lại những biểu hiện tham nhũng trong các lĩnh vực đời sống xẫ hội hiện nay.
          Cùng ngày tổ chuyên môn Lịch Sử-GDCD tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống, lịch sử của Đảng và dân tộc; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay; nhằm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo sự thóng nhất cao về ý chí và hành động trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Mỗi khi nhắc đến thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ là nguồn động viện và cổ vũ to lớn cho chúng ta tiến tới, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. 

Một số hình ảnh minh họa