Chào mừng năm học mới 2017-2018.
06:47 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Công đoàn

Biên bản thi đấu HKPĐ năm 2013-2014 môn: Bơi lội

Thứ tư - 23/07/2014 21:43

 
Stt: 101      Nội Dung: 25 Nữ          Lứa Tuổi: 10
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 5 Huỳnh Thị Hậu Pgd. Tuy An      
2 3 Lê Thị Mỹ Nhung Pgd. Phú Hòa      
3 2 Nguyễn Thị Uy Quyền Pgd. Đông Hòa      
4 4 Phạm Thị Như Quỳnh Pgd. Tây Hòa      
5 1 Trần Huỳnh Xuân Nhi Pgd. TP Tuy Hòa      
 
 
 
Stt: 102      Nội Dung: 25 Nam       Lứa Tuổi: 10
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 5 Võ Phạm Ngọc Thi Pgd. Tuy An      
2 1 La O Thái Pgd. Đồng Xuân      
3 3 Phạm Duy Khoa Pgd. Phú Hòa      
4 4 Võ Quốc Bảo Pgd. Tây Hòa      
5 2 Nguyễn Bùi Thuận Thiên Pgd. TP Tuy Hòa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 103      Nội Dung: 50 Nữ          Lứa Tuổi: 10
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 5 Huỳnh Thị Hậu Pgd Tuy An      
2 4 Lê Thị Mỹ Nhung Pgd. Phú Hòa      
3 3 Nguyễn Thị Uy Quyền Pgd. Đông Hòa      
4 2 Trần Huỳnh Xuân Nhi Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
Stt: 104      Nội Dung: 50 Nam       Lứa Tuổi: 10
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 4 Võ Phạm Ngọc Thi Pgd Tuy An      
2 1 La O Thái Pgd. Đồng Xuân      
3 2 Phạm Duy Khoa Pgd. Phú Hòa      
4 3 Võ Quốc Bảo Pgd. Tây  Hòa      
5 5 Hoàng Bách Phụng Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 201                Nội Dung: 25m Nữ                        Lứa Tuổi: 11-12       
Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
Đợt 1
1 3 Trần Nguyễn Bình An Pgd. Tp Tuy Hòa      
2 4 Cù Thị Cẩm Vân Pgd Tây Hòa      
3 2 Huỳnh Thị Ngọc Nhung Pgd. Đông Hòa      
4 5 Phạm Thị Thanh Yên Pgd. Phú Hòa      
Đợt 2
1 3 Hờ Ning Dtnt Sông Hinh      
2 4 La Lan Thị Thương Pgd. Đồng Xuân      
3 2 Lê Ngọc Kim Ngân Pgd. Tuy An      
 
 
 
Stt: 202                Nội Dung: 25m Nam              Lứa Tuổi: 11-12
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
Đợt 1
1 3 Đõ Xuân Thắng Pgd. Tp Tuy Hòa      
2 4 Nguyễn Chí Phú Pgd. Tây Hòa      
3 2 Lương Thái Thiện Pgd. Đông Hòa      
4 5 Tô Minh Lưu Pgd. Phú Hòa      
Đợt 2
1 2 Nay Y Me Dtnt Sông Hinh      
2 3 La Lan Trang Pgd. Đồng Xuân      
3 4 Võ Ngọc Tín Pgd. Tuy An      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 203      Nội Dung: 50 Nữ          Lứa Tuổi: 11-12
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
Đợt 1
1 5 Trần Nguyễn Bình An Pgd. Tp Tuy Hòa      
2 2 Cù Thị Cẩm Vân Pgd Tây Hòa      
3 3 La Lan Thị Thương Pgd. Đồng Xuân      
4 4 Lê Ngọc Kim Ngân Pgd. Tuy An      
Đợt 2
1 2 Huỳnh Thị Ngọc Nhung Pgd. Đông Hòa      
2 3 Nguyễn Thị Thanh Yến Pgd. Phú Hòa      
3 4 Hờ Ning Dtnt Sông Hinh      
 
 
 
 
Stt: 204      Nội Dung: 50 Nam       Lứa Tuổi: 11-12
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
Đợt 1
1 4 Nguyễn Chí Phú Pgd. Tây Hòa      
2 3 Lương Thái Thiện Pgd. Đông Hòa      
3 5 Tô Minh Lưu Pgd. Phú Hòa      
4 2 Nay Y Me Dtnt Sông Hinh      
Đợt 2
6 4 La Lan Trang Pgd. Đồng Xuân      
7 3 Trương Nguyễn Quang Thái Pgd. Tuy An      
8 2 Đõ Xuân Thắng Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 305      Nội Dung: 50m Nữ                       Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 2 Lê Ngọc Thu Hàn Pgd. Tuy An      
2 4 Phạm Ngọc Thảo Trâm Pgd. Phú Hòa      
3 5 Ngô Lương Y Pgd. Đông Hòa      
4 3 Đoàn  Phùng Bảo Ngọc Pgd. Tp Tuy Hòa      
5 1 La O Thi Thương Pgd. Đồng Xuân      
 
 
 
 
Stt: 302      Nội Dung: 50m Nam         Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
Đợt 1
1 4 Hoàng Vũ Nhật Thiên Pgd. Tây Hòa      
2 2 Lê Ngọc Huân Pgd. Tuy An      
3 5 La O Châu Pgd. Đồng Xuân      
4 3 Trương Ngọc Hưng Pgd. Phú Hòa      
Đợt 2
1 4 Lê Trần Đình Duy Pgd. Đông Hòa      
2 2 Ni Ê Y Giáp Dtnt Sông Hinh      
3 3 Trần Quốc Huy Pgd. Tp Tuy Hòa      
4 5 Trầgn Ngọc Vàng Nguyễn Khuyến      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 303      Nội Dung: 100m Nữ     Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 3 Lê Ngọc Thu Hàn Pgd. Tuy An      
2 6 La O Thi Thương Pgd. Đồng Xuân      
3 2 Phạm Ngọc Thảo Trâm Pgd. Phú Hòa      
4 4 Trần Hà Tiên Pgd. Đông Hòa      
5 1 Nguyễn Thị Tường Vi Pgd. Tây Hòa      
6 5 Đoàn Phùng Bảo Ngọc Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
Stt: 304                Nội Dung: 100m Nam Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
Đợt 1
1 5 Trần Ngọc Vàng Nguyễn Khuyấn      
2 2 Lê Ngọc Huân Pgd. Tuy An      
3 3 La O Châu Pgd.Đồng Xuân      
4 4 Trương Ngọc Hưng Pgd. Phú Hòa      
Đợt 2
1 3 Trần Bình An Pgd. Đông Hòa      
2 4 Lê Tấn Tịnh Pgd. Tây Hòa      
3 2 Đỗ Minh Quân Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 305                Nội Dung: 150m Nữ     Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 3 Võ Thị Ngọc Đan Pgd Tuy An      
2 5 La Lan Thị Thúy Pgd. Đồng Xuân      
3 4 Trần Hà Tiên Pgd. Đông Hòa      
4 1 Nguyễn Thị Tường Vi Pgd. Tây Hòa      
5 2 Nguyễn Thị Anh Thư Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
Stt: 306      Nội Dung: 150 Nam     Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 5 Lê Minh Thơm Pgd. Tuy An      
2 2 La Lan Lộc Pgd. Đồng Xuân      
3 4 Lê Trần Đình Duy Pgd. Đông Hòa      
4 1 Lê Tấn Tịnh Pgd. Tây Hòa      
5 3 Trần Quốc Huy Pgd. Tp Tuy Hòa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt:307       Nội Dung: 200m Nữ    Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 3 Võ Thị Ngọc Đan Pgd Tuy An      
2 5 Ngô Lương Y Pgd. Đông Hòa      
3 2 Nguyễn Thị Anh Thư Pgd. Tp Tuy Hòa      
4 4 La Lan Thị Thúy Pgd. Đồng Xuân      
 
 
 
Stt: 308      Nội Dung: 200m  Nam           Lứa Tuổi: 13-14
       Ngày Thi: Sáng 12/3/2013
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 5 Nguyễn Hồng Sơn Pgd. Tuy An      
2 4 Trần Bình An Pgd. Đông Hòa      
3 3 Đỗ Minh Quân Pgd. Tp Tuy Hòa      
4 2 La Lan Lộc Pgd. Đồng Xuân      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 401      Nội Dung: 50m Nữ       Lứa Tuổi: 15
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 2 Nguyễn Thị Thi Pgd. Đông Hòa      
2 4 Nguyễn Quỳnh Như Thảo Pgd. Phú Hòa      
3 3 K Pá Hờ Khôi Ntdt Sông Hinh      
 
 
 
 
Stt: 402      Nội Dung: 50m Nam         Lứa Tuổi: 15     
 Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 4 Trần Huỳnh Thái Khương Pgd Đông Hòa      
2 3 Trần Ngọc An Pgd. Phú Hòa      
3 5 K Sor Y Nhơ Ntdt Sông Hinh      
4 2 Nguyễn Công Trực Pgd. Tuy An      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 403      Nội Dung: 100m Nữ     Lứa Tuổi: 15
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 2 Nguyễn Thị Thi Pgd. Đông Hòa      
2 4 Nguyễn Quỳnh Như Thảo Pgd. Phú Hòa      
3 3 K Pá Thị Huệ Pgd. Đồng Xuân      
 
 
 
Stt: 404                Nội Dung: 100m Nam Lứa Tuổi: 15
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 2 Lê Đình Trường Pgd. Tây Hòa      
2 6 Trần Huỳnh Thái Khương Pgd. Đông Hòa      
3 4 Đặng Quang Nghiêm Pgd. Phú Hòa      
4 5 Trần Xuân Kỳ Dtnt Sông Hinh      
5 3 La O Phụng Pgd. Đồng Xuân      
6 1 Lê Thanh Toàn Pgd.Tuy An      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 405                Nội Dung: 150m Nữ     Lứa Tuổi: 15
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 5 Lê Thị Diệu Pgd. Đông Hòa      
2 3 K Pá Hờ Khôi Dtnt Sông Hinh      
3 4 K Pá Thị Huệ Pgd. Đồng Xuân      
4 2 Nguyễn Thị Xuân Pgd. Tuy An      
 
 
 
Stt: 406      Nội Dung: 150 Nam     Lứa Tuổi: 15     
 Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 2 Lê Đình Trường Pgd. Tây Hòa      
2 1 Lưu Bá Khương Pgd. Đông Hòa      
3 3 Trần Ngọc Ân Pgd. Phú Hòa      
4 5 K Sor Y Nhơ Dtnt Sông Hinh      
5 4 Lê Thanh Toàn Pgd. Tuy An      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
Stt: 407      Nội Dung: 200m   Nữ             Lứa Tuổi: 15      
Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 4 Lê Thị Diệu Pgd. Đông Hòa      
2 3 Nguyễn Thị Xuân Pgd. Tuy An      
 
 
 
 
Stt: 408      Nội Dung: 200m  Nam           Lứa Tuổi: 15
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi Chú
1 4 Lưu Bá Khương Pgd. Đông Hòa      
2 5 Đặng Quang Nghiêm Pgd. Phú Hòa      
3 2 Trần Xuân Kỳ Dtnt Sông Hinh      
4 3 Nguyễn Công Trực Pgd. Tuy An      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 501      Nội Dung: 50m Nữ       Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi chú
Đợt 1
1 4  Hà Thị Diễm Thpt. Ntm Khai      
2 5 Phạm Thị Hồng Hạnh Thpt. Nguyễn Huệ      
3 3 Lê Thị Thanh Hiền Thpt . Pđ Phùng      
4 1 Mai Thị Phương Dung Thpt. Lt Kiên      
5 2 Nguyễn Thị Giang Thpt. L Lợi      
Đợt 2
1 5 Lê Ngô Bích Đoan Thpt. Nv Linh      
2 4 Phạm Thị Mỹ Hà Thpt . Vt Sáu      
3 3 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Thpt. Tb Trong      
4 2 Lê Hoài Thương Thpt. Tq Tuấn      
5 1 Đặng Diệp Linh Thpt. Lv Chánh      
 
 
 
Stt: 502      Nội Dung: 50m Nam    Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương  
Đợt 1
1 2 Võ Duy Thành Thpt. N Huệ      
2 3 Thiệu Xa Nin Thpt. Pđ Phùng      
3 1 Nguyễn Văn Công Thpt. Lt Kiên      
4 4 Nguyễn Hữu Kiệt Thpt. Pc Trinh      
5 5 Nguyễn Hoàng Vũ Duy Tân      
Đợt 2
6 2 Trần Quốc Đang Thpt. Nv Linh      
7 3 Huỳnh Kim Thoại Thpt. Vt Sáu      
8 5 Trần Văn Lập Thpt.Tb Trọng      
9 4 Phạm Duy Khải Thpt. Tq Tuấn      
10 1 Nguyễn Mạnh Trí Thpt. Lv Chánh      
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 503      Nội Dung: 100m Nữ     Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi chú
Đợt 1
1 3 Phạm Thị Hồng Hạnh Thpt. N Huệ      
2 4 Nguyễn Thị Quỳnh Linh Thpt. Pđ Phùng      
3 5 La Lan Thuận Thpt. L Lợi      
4 2 Lê Ngọc Thu Ngân Thpt. Vt Sáu      
Đợt 2
1 4 Lê Thị Thanh Nhã Thpt. Tb Trọng      
2 3 Đặng Diệp Linh Thpt. Lv Chánh      
3 5  Hà Thị Diễm Thpt.Ntm Khai      
4 2 Lê Ngô Bích Đoan Thpt. Nv Linh      
 
 
 
 
Stt: 504      Nội Dung: 100m Nam Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương  
Đợt 1
1 2 Nguyễn Mạnh Quốc Thpt.Nhuệ      
2 5 Đỗ Quốc Tĩnh Thpt. Pđ Phùng      
3 4 Trần Công Tiến Thpt. Tq TuẤn      
4 3 Trần Lương Mạnh Khang Thpt. Lv Chánh      
Đợt 2
1 2 Nguyễn Hữu Kiệt Thpt. Pc Trinh      
2 3 Nguyễn Hoàng Vũ Duy Tân      
3 5 Trần Quốc Đang Thpt. Nv Linh      
4 4 Huỳnh Kim Thoại Thpt. Vt Sáu      
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 505      Nội Dung: 150m Nữ     Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi chú
Đợt 1
1 4 Mai Thị Phương Dung Thpt. Lt Kiên      
2 3 Võ Thị Thùy Dung Duy Tân      
3 2 Nguyễn Thị Lệ Thoa Thpt. Nv Linh      
4 5 Nguyễn Thị Kim Khuê Thpt. Vt Sáu      
Đợt 2
1 4 Hồ Thanh Trâm Thpt. Lv Chánh      
2 2  Trương Xuân Dung Thpt. N Huệ      
3 3 Nguyễn Thị Quỳnh Linh Thpt. Pđ Phùng      
 
 
 
 
Stt: 506      Nội Dung:150m Nam   Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi chú
Đợt 1
1 3 Nguyễn Mạnh Quốc Thpt. N Huệ      
2 2 Đỗ Quốc Tỉnh Thpt. Pđ Phùng      
3 4 Nguyễn Khắc Tín Thpt. Nv Linh      
Đợt 2
1 3 Trương Ngọc Quốc Thpt. Vt Sáu      
2 4 Trần Công Tiến Thpt. Tq Tuấn      
3 5 K Pá Y Vai Thpt. N Du      
4 2 Trần Nguyễn  Chương Khôi Thpt. Lv Chánh      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên Bản Thi Đu HKPĐ Năm Học: 2013-2014
Môn: Bơi Lội
 
Stt: 507      Nội Dung: 200m Nữ     Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi chú
1 4  Trương Xuân Dung Thpt. N Huệ      
2 3 Võ Thị Thùy Dung Duy Tân      
3 2 Nguyễn Thị Lệ Thoa Thpt. Nv Linh      
4 5 Nguyễn Thị Kim Khuê Thpt. Vt Sáu      
5 1 Võ Hiếu Hạnh Thpt. Lv Chánh      
 
 
 
 
Stt: 508      Nội Dung: 200m Nam Lứa Tuổi: 16-18
       Ngày Thi:
Tt Đ. Bơi Họ Và Tên Đơn Vị Thành Tích Huy Chương Ghi chú
Đợt 1
1 3 Nguyễn Văn Công Thpt. Lt Kiên      
2 4 Nguyễn Khắc Tín Thpt. Nv Linh      
3 2 Trương Ngọc Quốc Thpt. Vt Sáu      
4 5 Phạn Duy Khải Thpt. Tq Tuấn      
Đợt 2
1 4 K Pá Y Vai Thpt. N Du      
2 3 Võ Tấn Trình Thpt. Lv Chánh      
3 2 Võ Duy Thành Thpt. N Huệ      
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp dụng cụ để đạt được sự giàu có mà là xây nên con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến Chân và thực hiện cái Thiện. – Viaya

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 595

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378065

Lịch âm dương