Chào mừng năm học mới 2017-2018.
06:47 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015

Thứ năm - 16/04/2015 23:37
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

Số:  08 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Phú Hòa, ngày 17  tháng 4  năm 2015
 
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy
trong trường học năm 2015


Thực hiện công văn số 31/KH-SGDĐT, ngày 15/4/2015 của Sở GDĐT Phú Yên Về việc Triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015;
Căn cứ tình hình và đặc điểm của nhà trường. Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015 như sau:
I.  VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO TRONG TRƯỜNG HỌC
1. Quán triệt trong toàn thể CBVC và học sinh về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma tuý; Luật phòngchống ma tuý năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung về phòng, chống ma túy năm 2008, Luật phòng chống HIV/AIDS năm 2005, Phòng chống tội phạm.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, PC ma tuý, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người.
3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong đơn vị không có tệ nạn ma tuý, mại dâm; coi đây là một tiêu chí trong việc đánh giá chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý xâm nhập trường học. Nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc giáo dục, vận động học sinh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
4. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, Ban An toàn giao thông,…. thành Ban phòng chống các tệ nạn xã hội trong đó chú trọng trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên.
5. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an xã, thị trấn trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Phối hợp với các lực lượng Công an tuần tra xung quanh khu vực trường học, đặc biệt trước và sau mỗi buổi học để giúp nhà trường giữ gìn an ninh trật tự, PCMT.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT trong trường học
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó đưa ra các bài học cho mỗi học sinh, cán bộ, giáo viên về công tác phòng chống ma túy trong trường học.
- Tổ chức tốt việc giáo dục, phòng chống ma tuý trong chương trình giáo dục chính khoá thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học: Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lý. 100% giáo viên các bộ môn này phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết dạy theo qui định.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần với các hoạt động phong phú như toạ đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm văn nghệ,….. về PCMT và HIV/AIDS, từ đó làm phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục công tác PCMT trong nhà trường.
- Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc trực tiếp phối hợp với gia đình các em học sinh có biểu hiện thái độ hành vi đạo đức lối sống không lành mạnh để kịp thời giáo dục các em.
- Tổ chức hộp thư góp ý để phát động học sinh tham gia góp ý, tố giác những  học sinh có biểu hiện những biểu hiện hoạt động có liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật, vi phạm ATGT,….
- Vào đầu năm học, tổ chức cho học sinh ký cam kết PCMT, phòng chống tội phạm (bạo lực học đường, game online có nội dung bạo lực, các quy định về ATGT, ANTT,….) . Danh sách này do nhà trường quản lý để làm cơ sở xét kỷ luật HS khi có vi phạm.
2. Công tác phối hợp giữa nhà trường và Công an xã Hòa thắng
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp số 03/QCLT-TBT-CAHT ngày 27/12/2011 về quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại trường THPT Trần Bình Trọng với xã Hòa Thắng.
- Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên của nhà trường và chính quyền địa phương, công an phường, xã, thị trấn trong việc phối hợp phòng chống tội phạm, PCMT.
3. Tăng cường mối liên kết Gia đình – Nhà trường – Xã hội và các tổ chức, đoàn thể trong công tác giáo dục PCMT, phòng chống các TNXH trong trường học
- Đẩy mạnh việc phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đoàn trong nhà trường, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền giáo dục HS; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, bảo đảm ANTT và làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học không có HS vi phạm ma tuý, địa phương không có ma tuý...
- Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của mô hình “Trường - Xã” có ý nghĩa quyết định. Trong đó, kiện toàn việc xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng lực lượng để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra  liên quan đến học sinh đặc biệt là trong công tác giáo dục PCMT.
- Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, cụ thể là giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình là vô cùng cần thiết nhằm tăng cường việc quản lý HS. Thường xuyên có sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình HS trong việc quản lý, giáo dục các em nhằm ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và tội phạm nhất là ở những HS cá biệt, chưa ngoan.
4. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục PCMT nhân tháng hành động phòng chống ma tuý, ngày Quốc tế và toàn dân phòng chống ma tuý
 Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý, Ngày Quốc tế và toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2015), Ban phòng chống tệ nạn xã hội chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục tuyên truyền công tác Phòng chống ma tuý trong thời gian hè như sau:
- Tổ chức mit tinh, diễu hành, treo panô, áp phích, cờ hoa, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao,…  để tạo nên  không khí ngày hội toàn dân PCMT.
- Đoàn trường học có trách nhiệm bàn giao từng đoàn viên về Đoàn địa phương nơi học sinh cư trú tiếp nhận, tổ chức quản lý, sinh hoạt trong hè; hết thời gian nghỉ hè Đoàn Thanh niên ở địa phương bàn giao lại cho Đoàn trường và Đoàn trường tiếp nhận lại để quản lý, sinh hoạt, học tập tại trường.
- Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương tìm hiểu tình hình tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn, từ đó có biện pháp tuyên truyền giáo dục các em ngăn chặn, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý.
- Kết thúc giai đoạn hè, bước vào năm học mới, các đơn vị tổ chức tổ chức cho HS ký cam kết không vi phạm về ma tuý. Bản cam kết có thể được lồng ghép chung vào các nội dung ATGT, phòng chống tội phạm, nội quy trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng Kế hoạch phòng chống ma túy và phòng chống các tệ nạn xã hội cho đơn vị mình vào tháng 4/2015.
2. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy và phòng chống các tệ nạn xã hội gồm có các thành viên:
- Ông Lê Quốc Huy, Phó hiệu trưởng phụ trách, Trưởng ban;
- Ông Ngô Tấn Lộc, Phó hiệu trưởng, Phó ban;
- Ông Nguyễn Khắc Trung, Chủ tịch Công đoàn, Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư Đoàn trường, Thành viên;
- Ông Trần Sin Đa, Phó bí thư Đoàn trường, Bí thư CĐGV-NV, Thành viên;
3. Báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, những khó khăn hạn chế và kiến nghị với các cấp năm 2015 hoàn thành vào cuối tháng 11/2015.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng chống ma tuý trường THPT Trần Bình Trọng năm 2015, đề nghị các tổ chức trong nhà trường, GVCN các lớp triển khai thực hiện hiệu quả./.
 
Nơi nhận:                                    
- Phòng công tác HSSVPC (b/c);
- email: hssvpc@phuyen.edu.vn;
- Công đoàn, Đoàn trường, GVCN;
- Website trường;
- Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

"Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài ." Chiếu Lập Học

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13584

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378064

Lịch âm dương