Chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5).
13:23 EDT Thứ tư, 23/08/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016

Thứ hai - 14/12/2015 03:56
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
  TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

Số: 22 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Hòa, ngày  14 tháng 12  năm 2015
 
 
 
KẾ HOẠCH
­­­­­­­­­Tổ chức kiểm tra học kỳ I, năm học 2015 – 2016

 
 
 

          Thực hiện Công văn số 704/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;
          Thực hiện Kế hoạch số 581/KH-SGDĐT ngày 24/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về kiểm tra tập trung HKI toàn tỉnh cho học sinh khối lớp 9 THCS và lớp 10 THPT năm học 2015-2016;
          Thực hiện Kế hoạch 12a/KH-TBT ngày 04/9/2015 của Trường THPT Trần Bình Trọng về hoạt động năm học 2015-2016;
          Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2015- 2016 như sau:
I. Thời gian, hình thức và lịch kiểm tra tập trung học kỳ I năm học 2015-2016
1. Đối với khối lớp 10
Tổ chức kiểm tra tập trung trong 03 ngày, từ ngày 28, 29 và 30/12/2015. Lịch và thời gian làm bài kiểm tra như sau:
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
 
 
28/12/2015 Sáng Ngữ văn Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Vật lí Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
Lịch sử Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
29/12/2015 Sáng Toán Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Hóa học Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
Địa lí Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
30/12/2015 Sáng Tiếng Anh Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 05  
Chiều Tin học
(Khối 10)
Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
GDCD
(Khối 10)
Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
2. Đối với khối lớp 11, 12
Tổ chức kiểm tra tập trung trong 03 ngày, từ ngày 04,05,06/01/2016. Lịch và thời gian làm bài kiểm tra như sau:
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ bắt đầu
 làm bài
04/01/2016 Sáng Văn (12) Tự luận 90 phút 7 giờ 15
Lý (12) Trắc nghiệm 45 phút 9 giờ 00
Chiều Văn (11) Tự luận 90 phút 13 giờ 15
Lý (11) Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 15 giờ 00
05/01/2016 Sáng Toán (12) Tự luận 90 phút 7 giờ 15
Hóa (12) Trắc nghiệm 45 phút 9 giờ 00
Chiều Toán (11) Tự luận 90 phút 13 giờ 15
Hóa (11) Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 15 giờ 00
06/01/2016 Sáng Sinh (12) Trắc nghiệm 45 phút 7 giờ 15
Anh (12) Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 8 giờ 15
Chiều Sinh (11) Trắc nghiệm 45 phút 13 giờ 15
Anh (11) Trắc nghiệm - tự luận - Nói 45 phút 14 giờ 15
II. Nội dung đề kiểm tra
          1. Nội dung
Theo yêu cầu bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng nội dung chương trình ở học kỳ I, có phân hóa trình độ học sinh ở mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và sự thống nhất của tổ bộ môn.
          2. Cấu trúc đề kiểm tra tập trung
          - Khối 12: Theo thống nhất của tổ bộ môn và dự trên cơ sở hướng theo cấu trúc đề kiểm tra cho kỳ thi Quốc gia chung (tham khảo đề thi Quốc gia năm 2015);
          - Khối 11: Theo thống nhất của tổ bộ môn;
          - Khối 10: Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình học kì I, tính đến thời điểm kiểm tra (hết tuần thứ 16).
III. Tổ chức coi và chấm kiểm tra
- Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất, có biện pháp tích cực để quán triệt và ngăn chặn tình trạng quay cóp khi làm bài kiểm tra trong học sinh;
- Danh sách học sinh tham dự kiểm tra tập trung học kì I xếp theo thứ tự a, b, c; mỗi phòng kiểm tra bố trí 02 giám thị/phòng;
- Thực hiện đánh phách, cắt phách và tổ chức chấm tập trung một vòng độc lập.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đối với tổ chuyên môn
- Các tổ trưởng và giáo viên tiến hành rà soát tiến độ chương trình bộ môn, có kế hoạch dạy bù để kịp tiến độ chương trình, hướng dẫn học sinh ôn tập chu đáo. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém có hiệu quả;
- Các tổ trưởng chuyên môn họp tổ thống nhất nội dung kiểm tra; xây dựng đề cương ôn tập chung cho từng khối lớp;
- Đối với các môn kiểm tra tập trung khối 11 và khối 12, tất cả giáo viên dạy đều ra đề. Tổ trưởng sẽ bốc thăm 02 đề, sau đó tổ trưởng nộp Thầy Lộc tiếp tục bốc thăm 1 trong 2 đề đó để kiểm tra tập trung (đề còn lại làm đề dự phòng).
2. Đối với giáo viên chủ nhiệm
GVCN có trách nhiệm theo dõi lịch kiểm tra tập trung và đôn đốc học sinh tham gia kiểm tra đúng thời gian quy định.
3. Thành lập Hội đồng kiểm tra học kỳ (có quyết định riêng)
- Ông Lê Quốc Huy, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng;
- Ông Ngô Tấn Lộc, Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch hội đồng;
- Bà Lâm Thị Hương, Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch hội đồng;
- Ông Lê Tiền vũ, Thư ký Hội đồng; Ông Nguyễn Song Toàn, Phụ trách CNTT; Bà Nguyễn Thị Như Linh, Phụ trách văn thư ; Bà Phan Thị Út, Phụ trách kế toán; Bà Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách tạp vụ;
- Các tổ trưởng chuyên môn, GVCN, các giáo viên coi và chấm kiểm tra học kỳ (theo quyết định coi và chấm kiểm tra HKI của Hiệu trưởng).
4. Phân công nhiệm vụ
- Ông Lê Quốc Huy phụ trách chung (Chủ tịch hội đồng kiểm tra học kỳ I, Tổ trưởng tổ in sao đề thi);
- Ông Ngô Tấn Lộc nhận đề kiểm tra từ Sở GDĐT, cùng với tổ trưởng tổ in sao đề kiểm tra tổ chức in sao đề kiểm tra tập trung khối 10; tổng hợp báo cáo kết quả về Sở GDĐT trước ngày 15/01/2016); phân lịch kiểm tra tập trung, phân công GV coi và chấm kiểm tra; lập danh sách phòng thi;
- Bà Lâm Thị Hương chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ kiểm tra; làm hợp đồng máy photo để in sao đề kiểm tra (in sao tại trường);
- Ông Lê Tiền Vũ phụ trách công tác nghiệp vụ thi, chuẩn bị các biên bản, lập các biểu mẫu;
- Bà Phan Thị Út, lập dự toán kinh phí in sao đề kiểm tra, giấy làm bài kiểm tra, và Văn phòng phẩm liên quan đến công tác kiểm tra học kỳ I;
- Bà Nguyễn Thị Như Linh cùng nhận đề kiểm tra lớp 10 tại Sở GDĐT với Ông Ngô Tấn Lộc và cùng Ông Nguyễn Song Toàn nhập điểm vào máy tính và thống kê kết quả;
- GV chấm kiểm tra: chấm và ráp phách, ghi điểm vào bảng điểm
+ Đối với khối 10 chậm nhất đến 15h00, ngày 31/12/2015
+ Đối với khối 11 và 12 chậm nhất đến 15h00, ngày 09/01/2016.
- Ông Đinh Văn Lĩnh và Ông Lê Văn Nông trực bảo vệ đề kiểm tra, trực cổng, quản lý xe của học sinh trong suốt thời gian kiểm tra;
- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng phụ trách y tế, chăm sóc sức khỏe cho GV và học sinh trong suốt thời gian diễn ra kiểm tra; Bà Nguyễn Thị Hoa, dọn dẹp vệ sinh phòng kiểm tra sau mỗi môn kiểm tra.
Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2015–2016 của trường THPT Trần Bình Trọng, đề nghị toàn thể CBVC nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- HT, các PHT;           
- Các tổ trưởng, GV-NV;
- Website trường;
- Lưu VT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Ngô Tấn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. FRANKLIN (MỸ)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 1329

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24327

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1246779

Lịch âm dương