Chào mừng năm học mới 2017-2018.
06:56 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Dự thảo nội dung cấu trúc đề kiểm tra HKII năm học 2016-2017

Thứ hai - 10/04/2017 21:00

Nhấn vào đây để /uploads/news/2017_04/hd-on-tap-kiem-tra-hoc-ki-2_20162017.doc tải về
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số:           /SGDĐT-GDTrH
V/v nội dung và cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kì II  các khối lớp cấp THCS và khối 10, 11 THPT năm học 2016 - 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Phú Yên, ngày 10  tháng 4  năm 2017
 
 
Kính gửi:  
- Các trường THPT, THCS & THPT và PTDTNT;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố.
 
Thực hiện Công văn số 141/SGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 13/02/2017 “V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kì II các khối lớp cấp THCS và khối 10, 11 THPT năm học 2016-2017”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nội dung và cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kì II theo ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 với những nội dung như sau:
1. Công tác tổ chức ôn tập
- Các trường THPT, THCS & THPT, PTDTNT và các Phòng GDĐT (gọi chung là các đơn vị) chỉ đạo cho giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch của Sở GDĐT, phù hợp với hướng dẫn Khung thời gian năm học 2016 - 2017 và Hướng dẫn nội dung dạy học theo Chuẩn kiến thức kĩ năng và Hướng dẫn nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Nghiêm cấm việc cắt xén nội dung chương trình.
- Các đơn vị cần có các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng  nhằm nâng cao chất lượng kì kiểm tra học kì II.
- Các đơn vị chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn có kiểm tra học kì II theo đề chung của Sở GDĐT cần đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, kiểm tra học kì I năm học 2016- 2017; tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, quan tâm việc giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức theo ma trận với các mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Chú ý các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học đã nêu tại hướng dẫn nhiệm vụ năm học, trong đó, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước.
2. Về nội dung và cấu trúc đề kiểm tra
a) Giới hạn về thời gian: hết tuần 33.
b) Mức độ nhận thức
Nhận biết: 50%; Thông hiểu: 30%; Vận dụng: 20%.
c) Cấu trúc, nội dung từng môn theo khối lớp
MÔN TOÁN
- Hình thức: Tự luận.
- Số câu: 4 câu.
- Giới hạn nội dung:
Lớp 6:
+ Số học: Hết §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.
+ Hình học: Hết §9. Tam giác.
Lớp 7:
+ Số học/Đại số: Hết §9. Nghiệm của đa thức một biến.
+ Hình học: Hết §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. Luyện tập.
Lớp 8:
+ Đại số: Hết §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Hình học: Hết §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng. Luyện tập.
Lớp 9:
+ Đại số: Hết §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luyện tập.
+ Hình học: Hết §2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt. Luyện tập.
MÔN NGỮ VĂN
- Số lượng câu: 3 câu.
- Nội dung, biểu điểm:
Lớp 6:
+ Kiến thức về đọc hiểu văn bản văn học (3,00 điểm): đọc và tìm hiểu nội dung chính, thông tin quan trọng, lí giải ý nghĩa văn bản, tên văn bản...
  + Kiến thức về tiếng Việt (3,00 điểm): biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, hóa dụ, các thành phần chính của câu, chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ …
  + Viết bài văn miêu tả (4,00 điểm).
 Lớp 7:
+ Kiến thức về đọc hiểu văn bản văn học (3,00 điểm): đọc và tìm hiểu nội dung chính, thông tin quan trọng, lí giải ý nghĩa văn bản, tên văn bản...
  + Kiến thức về tiếng Việt (3,00  điểm): câu đặc biệt, thêm trạng ngữ cho câu, câu chủ động, câu bị động, mở rộng câu, dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy…
  + Viết bài văn nghị luận giải thích hoặc chứng minh(4,00 điểm).
Lớp 8:
+ Kiến thức về đọc hiểu văn bản văn học (3,00 điểm): đọc và tìm hiểu nội dung
chính, thông tin quan trọng, lí giải ý nghĩa văn bản, tên văn bản...
  + Kiến thức về tiếng Việt (3,00 điểm): câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định, hội thoại, lựa chọn trật tự từ trong câu…
  + Viết bài vănthuyết minh hoặc bài văn nghị luận(4,00 điểm).
Lớp 9:
          + Kiến thức về đọc hiểu văn bản văn học (3,00 điểm): đọc và tìm hiểu nội dung chính, thông tin quan trọng, lí giải ý nghĩa văn bản, tên văn bản...
  + Kiến thức về tiếng Việt (3,00 điểm): khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý…
  + Viết bài văn nghị luận xã hội hoặc nghị luận văn học (4,00 điểm).
MÔN TIẾNG ANH LỚP 8, 9
- Hình thức: Tự luận và trắc nghiệm.
- Số lượng câu: 33 câu.
- Nội dung trọng tâm cần chú ý:
          + Lớp 8: Từ Unit 9 đến hết Unit 15.
          + Lớp 9: Từ Unit 6 đến hết Unit 9.
          - Cấu trúc đề kiểm tra:
          Chương trình hiện hành
          * Trắc nghiệm: 7 điểm, trong đó:
                   - Ngữ âm: 4 câu/1điểm.
                   - Kiến thức ngôn ngữ: 16 câu/4 điểm.
                   - Đọc hiểu: 2 bài đọc hiểu: 8 câu/2 điểm.
          * Tự luận: 3 điểm, trong đó:
                   - Biến đổi câu: 4 câu/2 điểm.
                   - Viết đoạn văn: 1 câu/1 điểm.
          Chương trình thí điểm: Các trường tự ra đề.
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10
- Hình thức: Tự luận.
- Số câu: 03.
- Giới hạn nội dung:
Phần Lịch sử Việt Nam:
+ Công cuộc xây dựng và phát triển của kinh tế ở các thế kỉ X – XV.
+ Những cuộc kháng chiến trong các thế kỉ X – XV.
+ Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỉ X – XV.
+ Tình hình phát triển kinh tế trong các thế kỉ XVI – XVIII.
+ Phong trào nông dân Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.
+ Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nông dân.
Phần Lịch sử thế giới:
+ Cách mạng tư sản Anh.
+ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
+ Cách mạng công nghiệp ở Anh.
MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 10
- Hình thức: Tự luận.
- Số câu: 3 câu.
- Giới hạn nội dung: Địa lí Dịch Vụ (đến hết bài 40 – Địa lí ngành Thương mại).
MÔN GDCD – LỚP 10
-Hình thức: Tự luận.
- Số câu: 03
- Giới hạn nội dung:
+Quan niệm về đạo đức.
+Một số phạm trù cơ bản của đạo đức.
+Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.
* Lưu ý cho môn Lịch sử và GDCD:
- Yêu cầu học sinh nắm được các khái niệm cơ bản.
- Biết chứng minh, so sánh, phân tích...
- Biết giải quyết tình huống; vận dụng thực tế liên hệ bản thân...
MÔN VẬT LÍ – LỚP 11
- Hình thức: Trắc nghiệm.
- Số câu: 30.
- Giới hạn nội dung: hết Bài 32: Kính lúp.
MÔN HÓA HỌC – LỚP 11
- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.
- Số câu: 26  (24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận).
- Giới hạn nội dung:
+ Ankan.
+ Anken, Ankađien, Ankin.
+ Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hiđrocacbon.
+ Ancol, Phenol.
+ Andehit.
MÔN SINH HỌC – LỚP 11
- Hình thức: Trắc nghiệm.
- Số câu: 30.
- Giới hạn nội dung:
Hết Bài 43. Thực hành nhân giống vô tính ở thực vật: giam, chiết, ghép.
d) Lưu ý chung
- Các trường có kế hoạch dạy bù hoặc điều chỉnh thời khóa biểu để đảm bảo học sinh các lớp thi đề chung của Sở GDĐT  có đủ thời gian ôn tập và hoàn thành nội dung bài học trước thời gian kiểm tra chung.
- Lớp 7 theo mô hình TRƯỜNG HỌC MỚI  lớp 7 và môn Tiếng Anh chương trình thí điểm: các trường tự ra đề và tự tổ chức kiểm tra học kì II theo phân phối chương trình của đơn vị.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có những vấn đề vướng mắc cần phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH hoặc chuyên viên phụ trách bộ môn) để được hướng dẫn và giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- www.phuyen.edu.vn;
- Lưu: VT, TrH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐÔC
 
 
 
 
 
 
Ngô Ngọc Thư
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Trên thế giới này không có người nào có thể làm bạn ngã được, nếu như mục tiêu của bạn vẫn đứng vững

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 626

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13616

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378096

Lịch âm dương