Chào mừng năm học mới 2017-2018.

Trang nhất » Lịch công tác » TKB giáo viên

04:29 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thời khóa biểu giáo viên áp dụng từ ngày 1/9/2014

Thứ năm - 11/09/2014 10:05
Trường TRẦN BÌNH TRỌNG        
Học kỳ 1          
Năm học 2014-2015          
             
    Giáo viên Lưu Quốc Bảo    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11E - Toán     11H - Toán 11H - Toán
2           11H - Toán
3   11H - Toán     11C - Toán 11E - Toán
4 11H - Toán 11C - Toán     11E - Toán 11E - Toán
5 11H - Chào cờ       11E - Toán 11H - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Lê Xuân  Hậu    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10D - Chào cờ     10D - Toán   10D - Toán
2 10D - Toán         10D - Toán
3       12A - Toán   12A - Toán
4 12A - Toán     12A - Toán   12A - Toán
5           10D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10K - Toán          
2 10K - Toán          
3            
4   10K - Toán        
5   10K - Toán        
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Diệu Hiền    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10G - Toán      
2 12G - Toán   10G - Toán      
3 12D - Toán đại     12G - Toán 10G - Toán  
4 10G - Toán   10C - Toán 12D - Toán đại 12G - Toán  
5 10C - Toán   12G - Toán 12D - Toán đại 12G - Toán  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Ngô Tấn Lộc    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12D - Toán
2           12D - Toán
3           10C - Toán đại
4           10C - Toán đại
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Đặng Thị Kim  Nhân    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12E - Chào cờ   10B - Toán 10B - Toán   12E - Toán
2 10A - Toán   12E - Toán 10B - Toán   10A - Toán
3           10B - Toán
4 12E - Toán   10A - Toán     12E - Toán
5 12E - Toán   10A - Toán     12E - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Võ Thị Ngọc Nhi    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B - Toán      
2            
3            
4   12B - Toán   12B - Toán    
5   12B - Toán   12B - Toán    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10L - Toán   10L - Toán     10H - Toán
2 10L - Toán   10H - Toán     10H - Toán
3           10L - Toán
4 10H - Toán          
5 10L - Chào cờ         10L - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn Quy Phước    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11G - Toán   11B - Toán đại 11B - Toán đại
2     10I - Toán     10I - Toán
3     10I - Toán   11G - Toán  
4 11G - Toán       11G - Toán 11G - Toán
5 10I - Chào cờ   11B - Toán đại   10I - Toán 10I - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Lưu Thị Thu    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10E - Chào cờ          
2 10E - Toán          
3           10E - Toán
4           10E - Toán
5     10E - Toán     10E - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11C - Toán đại       11D - Toán  
2 11D - Toán   11C - Toán đại   11D - Toán  
3 11D - Toán   11C - Toán đại      
4            
5     11D - Toán      
             
    Giáo viên Dương Hùng  Văn    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C - Toán     12C - Toán  
2   12C - Toán        
3            
4     12C - Toán      
5     12C - Toán      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11A - Toán   11A - Toán
2       11A - Toán   11A - Toán
3 11B - Toán         11B - Toán
4 11A - Toán          
5 11A - Chào cờ         11A - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Huỳnh Hữu Đức    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10H - Tin học   10I - Tin học     10K - Tin học
2     10K - Tin học      
3 10L - Tin học         10H - Tin học
4     11A - Tin học     10I - Tin học
5 10H - Chào cờ   10L - Tin học     10H - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Đỗ Hồng Gấm    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A - Chào cờ         12A - Tin học
2 12A - Tin học         12C - Tin học
3            
4 12C - Tin học         12B - Tin học
5 12B - Tin học         12A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11G - Tin học        
2   11E - Tin học        
3       11H - Tin học    
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Song Toàn    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12E - Tin học   12G - Tin học 10E - Tin học  
2       12D - Tin học 12E - Tin học  
3   12G - Tin học     12D - Tin học  
4   10G - Tin học        
5   10E - Tin học     10G - Tin học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Như Trâm    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A - Chào cờ   10C - Tin học     10A - Tin học
2 10C - Tin học   10B - Tin học     10B - Tin học
3 10A - Tin học   10D - Tin học     10D - Tin học
4            
5           10A - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         11B - Tin học  
3            
4         11C - Tin học  
5         11D - Tin học  
             
    Giáo viên Phạm Ngọc Hội    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10G - Vật lý   10E - Vật lý 12D - Vật lý  
2   10E - Vật lý   10G - Vật lý    
3   12A - Vật lý     12A - Vật lý  
4            
5   12D - Vật lý        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10K - Vật lý   10L - Vật lý
2       10L - Vật lý   10K - Vật lý
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Bùi Thị Ngọc Anh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11E - Vật lý 11H - Vật lý 11H - Vật lý 11E - Vật lý 11A - Vật lý  
2   11G - Vật lý   11H - Vật lý 11A - Vật lý  
3 10H - Vật lý 11A - Vật lý 10H - Vật lý 11G - Vật lý 11E - Vật lý  
4            
5         11G - Vật lý  
             
    Giáo viên Lê Quốc Huy    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4 10I - Vật lý       10I - Vật lý  
5            
             
    Giáo viên Lương Tấn  Thịnh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12B - KTCN    
3     12E - KTCN      
4     12A - KTCN 12G - KTCN    
5     12D - KTCN 12C - KTCN    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           11C - KTCN
2           11B - KTCN
3     11A - KTCN     11H - KTCN
4     11G - KTCN     11D - KTCN
5     11E - KTCN      
             
    Giáo viên Lê Thị Ngọc Thanh Tịnh  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12B - Vật lý   12B - Vật lý
2       12E - Vật lý   12E - Vật lý
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11C - Vật lý   11D - Vật lý
2 11B - Vật lý     11C - Vật lý   11D - Vật lý
3 11C - Vật lý     11B - Vật lý    
4 11D - Vật lý         11B - Vật lý
5 11B - Chào cờ         11B - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn Hồi Vinh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A - Vật lý 12C - Vật lý 12C - Vật lý    
2   10D - Vật lý   10A - Vật lý 10B - Vật lý  
3   10B - Vật lý 12G - Vật lý   10D - Vật lý  
4   12G - Vật lý        
5   10C - Vật lý     10C - Vật lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Bích Loan    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10C - Hóa học       10B - Hóa học
2   10A - Hóa học     10D - Hóa học 10C - Hóa học
3         10A - Hóa học 10A - Hóa học
4   10B - Hóa học     10C - Hóa học 10D - Hóa học
5   10D - Hóa học     10B - Hóa học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11H - Hóa học    
2       11G - Hóa học   11G - Hóa học
3            
4           11H - Hóa học
5            
             
    Giáo viên Đặng Thị Huyền Nhung  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B - Chào cờ   12A - Hóa học      
2 12B - Hóa học   12A - Hóa học     12A - Hóa học
3 12B - Hóa học         12B - Hóa học
4            
5           12B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11D - Hóa học      
2            
3     11B - Hóa học      
4         11D - Hóa học  
5         11B - Hóa học  
             
    Giáo viên Trần Kim Quy    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     12D - Hóa học      
3         12E - Hóa học  
4     12E - Hóa học   12D - Hóa học  
5     12E - Hóa học   12D - Hóa học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11A - Hóa học          
3           11A - Hóa học
4 11C - Hóa học         11C - Hóa học
5 11C - Chào cờ         11C - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn Khắc Trung    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10G - Hóa học  
2   10G - Hóa học     12G - Hóa học  
3     10E - Hóa học      
4 12G - Hóa học 10E - Hóa học 12G - Hóa học   12C - Hóa học  
5 12C - Hóa học 12C - Hóa học 10G - Hóa học   10E - Hóa học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Thị Trà Vinh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10I - Hóa học   10H - Hóa học 10L - Hóa học    
2 10I - Hóa học   11E - Hóa học 10K - Hóa học    
3 10K - Hóa học 10L - Hóa học 11E - Hóa học      
4 10K - Hóa học 10H - Hóa học 10L - Hóa học      
5   10H - Hóa học 10I - Hóa học      
             
    Giáo viên Lê Thị Bông    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12G - Sinh vật
2            
3           12E - Sinh vật
4   12E - Sinh vật        
5   12G - Sinh vật        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B - Sinh vật         11G - Sinh vật
2 11G - Sinh vật 11B - Sinh vật        
3 11A - Sinh vật 11C - Sinh vật       11C - Sinh vật
4           11A - Sinh vật
5 11G - Chào cờ         11G - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Bùi Thị Hồng Châu    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Hồ Nhật Kiểm    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12C - Sinh vật
2         12C - Sinh vật 12B - Sinh vật
3         12B - Sinh vật  
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10K - Sinh vật 10I - KTNN
2            
3 10I - Sinh vật       10H - Sinh vật 10K - KTNN
4 10L - KTNN       10H - KTNN 10L - Sinh vật
5 10K - Chào cờ         10K - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Nguyễn  Lý    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10G - KTNN    
2       10C - KTNN    
3     10A - Sinh vật   10E - KTNN  
4 10A - KTNN   10E - Sinh vật   10G - Sinh vật  
5 10D - KTNN   10C - Sinh vật   10D - Sinh vật  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Phan Thị Viên    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10B - Chào cờ          
2            
3 12A - Sinh vật     12D - Sinh vật   12D - Sinh vật
4 10B - KTNN         10B - Sinh vật
5       12A - Sinh vật   10B - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11D - Sinh vật   11E - Sinh vật      
2 11E - Sinh vật   11D - Sinh vật      
3 11H - Sinh vật   11H - Sinh vật      
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Thiên Duẩn    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12D - Địa lý 12D - Địa lý    
2       12A - Địa lý    
3   10G - Địa lý 12A - Địa lý 12E - Địa lý    
4     10G - Địa lý      
5   12E - Địa lý        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10H - Địa lý 10L - Địa lý  
2   10L - Địa lý   11E - Địa lý 11G - Địa lý  
3   10I - Địa lý        
4     10I - Địa lý   10K - Địa lý  
5   11H - Địa lý 10K - Địa lý   10H - Địa lý  
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Mộng Thường  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Huyền Trân    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10D - Địa lý   10A - Địa lý 12G - Địa lý  
2     12B - Địa lý 10E - Địa lý 10E - Địa lý  
3   10A - Địa lý 10C - Địa lý 12B - Địa lý    
4   10C - Địa lý   12C - Địa lý 10B - Địa lý  
5   10B - Địa lý 10D - Địa lý 12G - Địa lý 12C - Địa lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   11B - Địa lý        
4         11A - Địa lý  
5   11D - Địa lý     11C - Địa lý  
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hiền  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11H - Văn học 11A - Văn học   11B - Văn học    
2 11H - Văn học 11A - Văn học 11B - Văn học 11B - Văn học 11H - Văn học  
3       11A - Văn học 11H - Văn học  
4   11B - Văn học 11H - Văn học      
5   11B - Văn học 11A - Văn học   11A - Văn học  
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12D - Chào cờ 12D - Văn học       10E - Văn học
2 12D - Văn học 12D - Văn học       10E - Văn học
3 10E - Văn học 10E - Văn học 10G - Văn học     10G - Văn học
4     12D - Văn học     10G - Văn học
5 10G - Văn học         12D - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Bùi Thị Minh Luận    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B - Văn học     12B - Văn học  
2   12B - Văn học     12B - Văn học  
3            
4   10A - Văn học     10A - Văn học  
5   10A - Văn học     10A - Văn học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   10K - Văn học 10K - Văn học   10K - Văn học  
4   10L - Văn học 10K - Văn học   10L - Văn học  
5   10L - Văn học     10L - Văn học  
             
    Giáo viên Đặng Thị Đào Nguyên    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B - Văn học   12A - Văn học 10D - Văn học  
2   10B - Văn học   10D - Văn học    
3 10D - Văn học 12E - Văn học     10B - Văn học  
4 10D - Văn học 12A - Văn học   12E - Văn học 12E - Văn học  
5 10B - Văn học 12A - Văn học   12E - Văn học 12A - Văn học  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Bùi Thụy Niên    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11G - Văn học 10H - Văn học   11G - Văn học   11E - Văn học
2   10H - Văn học   10H - Văn học   11E - Văn học
3 11E - Văn học     11E - Văn học   11G - Văn học
4 11E - Văn học 11G - Văn học       10H - Văn học
5 11E - Chào cờ 11G - Văn học       11E - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Võ Thị Thanh Sương    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10C - Chào cờ     10C - Văn học   10C - Văn học
2       12G - Văn học    
3 10C - Văn học         12G - Văn học
4 10C - Văn học         12G - Văn học
5 12G - Văn học         10C - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10I - Văn học    
2       10I - Văn học    
3            
4   10I - Văn học        
5   10I - Văn học        
             
    Giáo viên Ngô Ngọc Thạch    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12C - Chào cờ          
2 12C - Văn học          
3 12C - Văn học         12C - Văn học
4           12C - Văn học
5           12C - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11C - Văn học   11D - Văn học    
2   11C - Văn học       11C - Văn học
3     11D - Văn học 11C - Văn học   11D - Văn học
4   11D - Văn học 11D - Văn học      
5     11C - Văn học      
             
    Giáo viên Lê Giác Hiển    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12G - Lịch sử     12E - Lịch sử  
2   12E - Lịch sử     12D - Lịch sử  
3   12D - Lịch sử     12G - Lịch sử  
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11C - Lịch sử      
2     11H - Lịch sử      
3   11D - Lịch sử        
4   11E - Lịch sử 11B - Lịch sử      
5   11A - Lịch sử 11G - Lịch sử      
             
    Giáo viên Phan Thị Hồng Hoa    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10E - Lịch sử 10D - Lịch sử   10B - Lịch sử  
2     10A - Lịch sử   10G - Lịch sử  
3   10C - Lịch sử 12B - Lịch sử   12C - Lịch sử  
4   12C - Lịch sử     12A - Lịch sử  
5     12A - Lịch sử   12B - Lịch sử  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10L - Lịch sử        
2         10K - Lịch sử  
3   10H - Lịch sử     10I - Lịch sử  
4            
5            
             
    Giáo viên Đặng Thị Thu Sương    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A - GDCD      
2   12G - GDCD 10D - GDCD      
3   12C - GDCD 10B - GDCD   10C - GDCD  
4   12D - GDCD     10E - GDCD  
5   10G - GDCD     12E - GDCD  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B - GDCD     11E - GDCD  
2   11H - GDCD        
3   11G - GDCD     11D - GDCD  
4   11A - GDCD        
5   11C - GDCD        
             
    Giáo viên Nguyễn Ngọc Vinh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4 12B - GDCD          
5 12A - GDCD          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10H - GDCD         10L - GDCD
3           10I - GDCD
4           10K - GDCD
5            
             
    Giáo viên Trần Thị  Hạnh    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12G - Chào cờ   12G - Ngoại ngữ      
2     12G - Ngoại ngữ     12G - Ngoại ngữ
3 12G - Ngoại ngữ   12D - Ngoại ngữ      
4 12D - Ngoại ngữ         12D - Ngoại ngữ
5 12D - Ngoại ngữ         12G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10K - Ngoại ngữ 10K - Ngoại ngữ      
2   10K - Ngoại ngữ 10L - Ngoại ngữ   10L - Ngoại ngữ  
3     10L - Ngoại ngữ   10L - Ngoại ngữ  
4            
5         10K - Ngoại ngữ  
             
    Giáo viên Phan Thị Kim Nhị    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10G - Chào cờ       10A - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ
2 10G - Ngoại ngữ       10A - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ
3 10G - Ngoại ngữ          
4           10A - Ngoại ngữ
5 10A - Ngoại ngữ         10G - Sinh hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B - Ngoại ngữ   11G - Ngoại ngữ  
2     11G - Ngoại ngữ      
3 11G - Ngoại ngữ   11G - Ngoại ngữ   11B - Ngoại ngữ  
4 11B - Ngoại ngữ       11B - Ngoại ngữ  
5            
             
    Giáo viên Nguyễn Thị Hồng Nhung  
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12E - Ngoại ngữ 12E - Ngoại ngữ    
2 12E - Ngoại ngữ   12C - Ngoại ngữ 12C - Ngoại ngữ    
3 12E - Ngoại ngữ   12C - Ngoại ngữ 12C - Ngoại ngữ    
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10I - Ngoại ngữ     10I - Ngoại ngữ  
2   10I - Ngoại ngữ     10I - Ngoại ngữ  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Lê Văn Nghĩa    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A - Ngoại ngữ     12A - Ngoại ngữ  
2   12A - Ngoại ngữ     12A - Ngoại ngữ  
3   12B - Ngoại ngữ        
4     12B - Ngoại ngữ   12B - Ngoại ngữ  
5     12B - Ngoại ngữ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         11E - Ngoại ngữ  
3   11E - Ngoại ngữ        
4   11H - Ngoại ngữ 11E - Ngoại ngữ   11H - Ngoại ngữ  
5   11E - Ngoại ngữ 11H - Ngoại ngữ   11H - Ngoại ngữ  
             
    Giáo viên Lương Phúc  Quang    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10C - Ngoại ngữ  
2   10C - Ngoại ngữ 10C - Ngoại ngữ   10C - Ngoại ngữ  
3   10D - Ngoại ngữ        
4   10D - Ngoại ngữ 10D - Ngoại ngữ   10D - Ngoại ngữ  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11D - Ngoại ngữ     10H - Ngoại ngữ  
2   11D - Ngoại ngữ   11D - Ngoại ngữ 10H - Ngoại ngữ  
3       11D - Ngoại ngữ    
4     10H - Ngoại ngữ      
5     10H - Ngoại ngữ      
             
    Giáo viên Lương Thị Tường Vi    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10E - Ngoại ngữ      
2 10B - Ngoại ngữ   10E - Ngoại ngữ      
3 10B - Ngoại ngữ          
4 10E - Ngoại ngữ   10B - Ngoại ngữ      
5 10E - Ngoại ngữ   10B - Ngoại ngữ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11A - Ngoại ngữ   11A - Ngoại ngữ   11C - Ngoại ngữ  
2 11C - Ngoại ngữ   11A - Ngoại ngữ   11C - Ngoại ngữ  
3         11A - Ngoại ngữ  
4     11C - Ngoại ngữ      
5            
             
    Giáo viên Lê Tiền  Vũ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Đỗ Xuân Cuộc    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5 11D - Chào cờ         11D - Sinh hoạt
             
    Giáo viên Lê Thiện Nghỹ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Phan Anh Thơ    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Trần Sin Đa    
    Có tác dụng từ ngày      
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn