Chào mừng năm học mới 2017-2018.

Trang nhất » Lịch công tác » Kế hoạch hoạt động năm

04:39 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Kế hoạch hoạt động nhà trường năm học 2013-2014

Thứ sáu - 25/07/2014 09:15
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
  TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

 
 
 

Số:  140 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                          Phú Hòa, ngày  09  tháng  10  năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động năm học 2013-2014

 
 
 
 

Tháng Nội dung hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8&9
- Tổ chức thi khảo sát lớp 10 năm học 2013-2014, ngày (12,13/8).
- Ổn định lớp học, sắp xếp dạy học tự chọn, các hoạt động giáo dục (HĐGD), phân công chuyên môn chia thời khóa biểu theo 37 tuần thực học; rà soát, điều chỉnh phân phối trình Sở GDĐT phê duyệt, thực hiện; phối hợp với các trung tâm GDTX-HN, triển khai  HĐGD nghề phổ thông lớp 11.
- Học sinh tựu trường  19/8/2013.
- Học tập nội quy, qui chế đầu năm, ổn định tổ chức, vệ sinh trường lớp; tổ chức học sinh ký cam kết về ATGT, PCMT, PCTP, bảo vệ tài sản,...
- Mời công an giao thông về phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho CBGV- HS nhà trường 26/8/2013.
- Tổ chức triển khai các hoạt động về ATGT, Phòng chống ma túy, bạo lực học đường (vào các tiết chào cờ đầu tuần và tiết tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp).
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè cho cán bộ giáo viên (23/8/2013).
- Ngày bắt đầu học: 26/8/2013.
- Thành lập các ban chỉ đạo, ổn định các tổ chức trong trường theo Điều lệ trường trung học, xây dựng kế hoạch năm học, triển khai phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tổ chức Lễ  khai giảng: 05/9/2013.
- Tổ chức tuyên truyền công tác PCCC cho học sinh (09/9), cho toàn thể cán bộ giáo viên (26/9).
- Tham gia Hội nghị triển khai chuyên môn GDTrH toàn tỉnh: ngày 12/9/2013. Tham gia sinh hoạt CLB tổ trưởng bộ môn (theo lịch của Sở). Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra tổ chuyên môn, giáo viên.
- Kiểm tra trình Sở GDĐT cấp giấy phép dạy thêm; báo cáo thống kê, tình hình giáo dục trung học đầu năm học mới về Sở GDĐT.
- Tổ chức chiến dịch "Cùng chia sẻ" (28/9).
- Tổ chức đại hội: Chi đoàn lớp, chi đoàn giáo viên, đoàn trường.
- Vận động học sinh đóng các loại bảo hiểm.
- Thi chọn và bồi dưỡng HSG các khối lớp 12.
- Họp Phụ huynh học sinh đầu năm (08/9).
- Xét duyệt nâng lương, xét hồ sơ hết tập sự cho giáo viên. Các tổ họp tiến hành giới thiệu bầu lại các chức danh tổ trưởng, tổ phó.
- Hoạt động GDNGLL “thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”
 
 
10
- Công đoàn và Đoàn trường phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phụ nữ hai giỏi, chào mừng ngày LHPNVN (20/10).
- Đoàn trường tổ chức các hoạt động về phòng chống HIV/AIDS, ATGT, Nước sạch-Vệ sinh môi trường và ma túy.
- BD học sinh giỏi khối 12, cử học sinh tham gia kỳ Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh (17/10/2013).
- Triển khai các nội dung chuyên môn đã tập huấn ngày 20-21/8/2013 ở Sở GDĐT cho giáo viên.
- Khai mạc hội khỏe phù đổng cấp trường (06/10).
- Xây dựng công tác KTKĐCLGD.
- Tổ chức tổng kết Chiến dịch "Cùng chia sẻ" (10/10).
- Tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2013-2014 (12/10).
- Kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự An toàn giao thông (11/10).
- Phát động giáo viên làm ĐDDH, làm đề tài nghiên cứu khoa học.
- Thanh tra toàn diện tổ : : Tin (21-26/10/2013)
- Hoạt động NGLL” thanh niên với tình bạn, tình yêu”.
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa tổ: Chi đoàn giáo viên, nhân viên
 
 
 
11
- Phát động tuần lễ dạy tốt - học tốt và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức Hội giảng cấp trường: Các môn Toán, Anh, Văn, Thể dục, KTCN (19/11/2013). (Sáng Hội giảng, Chiều góp ý).
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
- Tham gia Hội nghị chuyên đề về công tác liên kết đào tạo ĐH, CĐ (theo lịch sở).
- Tham gia tập huấn về kiến thức PCCC do Sở tổ chức.
- Tham gia cuộc thi tìm hiểu về kiến thức phòng chống HIV/AIDS do sở tổ chức.
- Thanh tra toàn diện tổ: Anh (04-09/11/2013.
- Hoạt động NGLL: "Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo".
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tổ : Văn, Sử-GDCD
 
 
 
 
 
12
- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày Nhà thành lập QĐNDVN 22/12/2013.
- Phát động hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm chương trình Mô hình trường học mới.
- Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường.
- Ra đề cương, ra đề thi nộp ma trận, đáp án–biểu điểm (tổ chuyên môn, Sở GDĐT).
- Tổ chức ôn , thi Học kỳ 1 (tập trung 8 môn).
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chủ nhiệm lớp.
- Hoạt động NGLL: "Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc".
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tổ : Sinh, Lý-KTCN, Địa
 
 
 
 
 
 
1&2
- Ngày kết thúc học kỳ 1: 03/01/2014. Ngày nghỉ  cuối kỳ 1: 04/01/2014.
- Tổ chức sơ kết học kỳ 1.
- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 06/01/2014.
- Tổ chức Hội trại sinh hoạt tập thể toàn trường mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ 2014.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm chương trình Mô hình trường học mới .
- Cử học sinh thi giải toán trên máy tính cầm tay các môn: Toán, Vật lý, Sinh học, Hoá học lớp 12 THPT: 13/01/2014.
- Tham gia Hội thảo chuyên đề "Trang trí trường học, lớp học để nâng cáo chất lượng học tập cho học sinh" cấp tỉnh.
- Tham gia thi Toán và Tiếng Anh trên Internet cấp trường.
- Tham gia Hội thi thể dục thể thao cho học sinh THPT do Sở tổ chức.
- Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014: từ ngày 27/01 đến 09/02/2014.
- Họp PHHS toàn trường lần 2.
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ tổ chuyên môn các tổ (đợt 1).
- Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.
- Hoạt động NGLL: "Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, Thanh niên với lý tưởng cách mạng".
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tổ : Toán, Tin, Hóa
 
 
 
 
3
- Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh.
- Đoàn trường tổ chức các hoạt động thi đua tháng thanh niên năm 2014 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Hội giảng cấp trường: Chi đoàn GV-NV thực hiện (Chọn các môn còn lại sau đợt hội giảng tháng 11/2013).
- Kiểm tra dạy thêm-học thêm, phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập lớp 12 của trường, báo cáo Sở Giáo dục.
- Thành lập HĐKH Xét đề tài NCKH SP ứng dụng của cán bộ, giáo viên.
- Lập kế hoạch ôn tập lớp 12 của trường báo cáo Sở Giáo dục.
- Tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh Phú Yên lần thứ XIV vòng 1 từ ngày 20/3/2014 đến 25/3/2014.
- Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THPT cấp tỉnh.
- Tham gia Hội nghị và tổ chức tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.
- Hoạt động NGLL: "Thanh niên với vấn đề lập nghiệp".
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tổ : Đoàn trường thực hiện.
 
 
 
 
4
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm chương trình Mô hình trường học mới.
- Hoàn tất hồ sơ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014.
- Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình giảng dạy.
- Tổ chức ôn tập thi học kỳ 2 cho học sinh, Các tổ, nhóm ra đề kiểm tra HK2 chung các môn văn hóa (gửi ma trận đề, đề, đáp án - biểu điểm nộp trường để tổng hợp nộp Sở GDĐT).
- Hoàn tất báo cáo KT-KĐCLGD.
- Kiểm tra học kỳ 2 khối 12.
- Xét hạnh kiểm khối 12.
- Họp PHHS khối 12 lần 3.
- Hoạt động NGLL: "Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác".
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tổ : Anh, TD-QPAN.
 
 
 
 
5
- Thi nghề phổ thông THPT :  04-07/5/2014.
- Kiểm tra học kỳ 2 (tập trung 8 môn) khối 10,11, thi thử TN THPT khối 12, xét hạnh kiểm học sinh khối 10,11.
- Tổ chức đánh giá thi đua khen thưởng CBGV.
- Kiểm tra hồ sơ thi K12.
- Tổ chức cho CBGV,CNV học tập qui chế thi.
- Tổ chức HĐGD NGLL “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.
- Ngày kết thúc HK2: 24/5/2014.
- Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại.
- Ngày tổng kết năm học:  từ 24/5 đến 27/5/2014.
- Các trường bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa phương.
- Phát động Tuần lễ quốc gia về Nước sạch-Vệ sinh môi trường.
- Tổng hợp và nộp các đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về Sở.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ học sinh chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT. Tổ chức cán bộ giáo viên, nhân viên học tập quy chế thi.
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ tổ chuyên môn các tổ (đợt 2).
- Xét hồ sơ thi đua cuối năm.
 
 
 
 
6,7&8
- Thi tốt nghiệp THPT  vào các ngày: 02, 03 và 04/6/2014.
- Thi tuyển sinh CĐ, ĐH 2014 theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2014; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2014; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2014.
- Thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập và trường chuyên Lương Văn Chánh  năm học 2014-2015 (01-02/7/2014); xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 (tháng 7/2014).
- Tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh Phú Yên lần thứ XIV vòng 2 từ ngày 20/3/2014 đến 25/3/2014.
- CB, GV tham gia công tác thi và các lớp tập huấn, hướng dẫn, tổ chức học sinh sinh hoạt hè 2014; khen thưởng HSG xuất sắc cấp tỉnh (tháng 8/2013).
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè , chuyên môn hè.          
 
 
 
Nơi nhận:                                        
- Sở GDĐT Phú Yên;
(Phòng GDTrH)
- HT, PHT;
- CTCĐ,BTĐT,TT-TP;
- Website trường;
- Lưu VT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn