Chào mừng năm học mới 2017-2018.

Trang nhất » Lịch công tác » Kế hoạch hoạt động năm

04:25 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Kế hoạch hoạt động của tổ Tin năm học 2015-2016

Thứ ba - 22/09/2015 02:42
Nhấn vào đây /uploads/lich-cong-tac/2015_09/ke-hoach-chuyen-mon-2015-2016.doc để tải
 
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TIN
                                                                                                    NĂM HỌC 2015 – 2016
 
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Sở  GD - ĐT tỉnh Phú Yên.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Trần Bình Trọng.
Tổ Tin xây dựng kế hoạch hoạt động  năm học 2015- 2016 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ.
            1. Thuận lợi:
            - Tổ có 4 giáo viên, tất cả GV trong tổ đều có trình độ chuyên môn khá vững, tâm huyết với nghề,
- Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Các giáo viên của tổ phần lớn là trẻ tuổi, có tính kỉ luật cao và có nhiều sáng tạo trong công việc.
- Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của BGH  nhà trường.
       2. Khó khăn:
- Đa số giáo viên còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn cũng như giáo dục học sinh.
- Chất lượng HS đầu vào thấp, ý thức học tập chưa cao nên không có nguồn để thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Một bộ phận không nhỏ học sinh xem nhẹ bộ môn, đặc điểm bộ môn khó, là một môn mà học sinh vùng nông thôn đa phần chưa có ý thức học tập tốt. Phụ huynh học sinh chưa quan tâm đầu tư  mua máy vi tính phục vụ cho việc học tập ở nhà của các em.
- Phòng máy chiếu không đủ cho giáo viên dạy giáo án điện tử, số máy tính trong phòng thực hành hư hỏng rất nhiều.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
Tiếp tục phát huy việc thực hiên nâng cao chất lượng dạy và học, hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
Thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.  
Giáo dục đạo đức chính trị, truyền thống nhà trường, đất nước; sống và làm theo pháp luật. Phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương nhà trường.
Tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng thật sự của học sinh nhất là thực hiện có hiệu quả chuẩn kiến thức, kĩ năng, chương trình giảm tải của Bộ, rèn luyện kĩ năng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN
            1. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong các cơ sở giáo dục.
            Tiếp tục tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tham gia tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học.
            2. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
             - Nâng cao vai trò của Tổ trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử,  xây dựng phân phối chương trình theo hướng tinh giảm.
            - Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
            - Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện dạy học phân hóa  theo chuẩn kiến thức kỹ năng, nâng cao chất lượng giáo dục.
            Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể  về đổi mới phương pháp     dạy học”.
            - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
            - Tăng cường kỷ cương, nề nếp của tổ về các mặt hoạt động. Tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất về hoạt động dạy học theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng.         
         III. CÁC CHỈ TIÊU:
            1. Giáo dục đạo đức học sinh
                   - 100% GVCN lớp đạt loai: tốt.
                  - 100% GVCN tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ (03 buổi/tuẩn)
Lớp chủ nhiệm có HS:           
      -Xếp loại đạo đức Tốt, khá : > 90%
                  - Xếp loại đạo đức TB : < 10% . Không có loại yếu kém
                  - HS bỏ học < 3%
                  - Học sinh lưu ban <2%
                  - Riêng khối 12 : 100% HS đủ điều kiện thi tốt nghiệp
                  - Không có HS vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.
              2. Chất lượng văn hóa môn học :
                  - Khá, giỏi : 20%-30%
                  - TB :  60%-70%. Yếu: <10% ; không có Kém
              3. Danh hiệu thi đua :
                  -  LĐTT : 04.
                  
              IV. GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU :
               1. Quản lý thực hiện chương trình :
                  - Dạy đúng PPCT theo hướng giảm tải do Bộ GD - ĐT quy định.Vào đầu tuần GV phải lên lịch dạy trên phiếu báo giảng.
                  - Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của mỗi GV và đặc biệt là thực hiện chương trình dạy để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.
                  - Tăng cường quản lý nề nếp và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn.
              2. Quản lý quá trình dạy học :
                  - Mỗi GV phải có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
                  - Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, không soạn gộp, chấm trả bài theo quy định.
                  - Thực hiện tốt việc thao giảng và dự giờ, thăm lớp.
                  - Đẩy mạnh việc bồi dưỡng HS giỏi và phù đạo HS yếu.
                  - Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là tăng cường sử dụng  CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao trình độ của GV cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp học sinh tiếp thu bài mới tốt hơn.
                 - Tự học và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
                 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2 không  để dần dần đánh giá đúng thực chất chất lượng của mỗi học sinh và xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực...
                 - Phối hợp giữa GVBM và GVCN tọa đàm về phương pháp học bộ môn, giáo dục đạo đức  học sinh .
                 - Phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức cũng như văn hóa , thể chất cho các em học sinh.
                 - Cùng với BGH thanh kiểm tra đánh giá xếp loại GV đúng theo qui định.
                 - Mỗi GV ngoài việc giảng dạy văn hóa còn phải kèm cặp những đối tượng học sinh đặc biệt yếu kém về nhiều mặt.
                 - Luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tinh thần tới toàn thể GV trong tổ đề hoàn thành tốt các công việc được giao.
V.LCH TRÌNH THC HIN K HOCH             
 
Tháng TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
8 1.       Họp hội đồng đầu năm. Cả tổ Ngày 1/8/2015
2.       Tổ chức rèn luyện hạnh kiểm học sinh. Ôn tập phụ đạo, thi lại, xét lên lớp.  Các GV được phân công  
3.       Kiểm tra, sửa chữa máy tính phòng thực hành tin học Cả tổ  
4.       Tập huấn tổ trưởng chuyên môn  Tổ trưởng 24/8/2015
5.       Khảo sát chất lượng đầu vào khối 10 Cả tổ  
6.       thống nhất kế hoạch giảng dạy, phân công chuyên môn, điều chỉnh phân phối chương trình. Tổ trưởng  
7.       Học chính trị đầu năm Cả tổ  
8.       Chuẩn bị lễ khai giảng Cả tổ  
9 1.       Khai giảng năm học mới Cả tổ Ngày 5/9/2015
2.       Học an toàn giao thông Cả tổ Ngày 7/9/2015
3.       Dạy và học theo TKB. Cả tổ  
4.       Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ  
5.       Dự thảo kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân. Cả tổ  
6.       Sinh hoạt tổ chuyên môn: Giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua, đề tài khoa học, Lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng Cả tổ  
7.       Hoàn tất các loại sổ sách, hồ sơ chuyên môn. Cả tổ  
8.       Xây dựng chuyên đề dạy học Cả tổ  
9.       Tham dự ĐHCĐ GV-CNV Cả tổ 20/9/2015
10.   Chuẩn bị Đại hội Đoàn trường - HN CBCC Cả tổ  
11.   Kiểm tra phiếu báo giảng, giáo án TT  
12.   Họp Cha mẹ học sinh đầu năm GVCN  
13.   Tham gia tổ chức Đại hội chi đoàn GVCN  
14.    Lập kế hoạch soạn câu hỏi trắc nghiệm. Xây dựng ngân hàng đề. Cả tổ  
15.   Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ  
16.   Phát động phong trào dự giờ , thăm lớp Cả tổ  
17.   Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi; tiến hành bồi dưỡng TT  
10 1.       Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.       .Kiểm tra việc thực hiện PPCT TT kiểm tra  
3.       Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 20/10 Cả tổ  
4.       Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT  
5.       Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ  
6.       Bồi dưỡng học sinh giỏi    
7.       Tham dự Đại hội Đoàn trường Cả tổ tham gia  
8.       Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra giáo viên. TT  
9.       Tham gia thao giảng cấp tổ. Cả tổ  
10.   Dự giờ hội giảng cấp trường Cả tổ  
11.   Hội nghị CBCC cấp tổ Cả tổ  
12.   Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Cả tổ thực hiện  
13.   Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ  
14.   Tham dự Hội nghị Cán bộ công chức Cả tổ  
15.   Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Cả tổ  
11 1. Phát động tuần “Dạy tốt- Học tốt” Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam Cả tổ  
2.  Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề Cả tổ  
  Sinh hoạt tổ chuyên môn    
3. Dự giờ hội giảng cấp trường Cả tổ  
4 - Tham gia tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam Cả tổ  
5. Phát động phong trào viết bài về chủ đề : Tôn sư trọng đạo trong HS     Cả tổ  
6 Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
7 Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT  
8 Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
9 Chuẩn bị nội dung sinh hoạt ngoại khóa Cả tổ  
10 Tham gia thi soạn giáo án theo chủ đề tích hợp    
11 Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ  
11 Dự giờ, thăm lớp Cả tổ  
12 1.       Phát động tuần học tốt Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân  Việt Nam 22/12. Cả tổ  
2.       Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Cả tổ  
3.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
4.       Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ  
5.       Tổ chức cho HS thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường Cả tổ  
6.       Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT+TP : K tra  
7.       Tham gia cuộc thi KHKT, vận dụng kiến thức liên môn, Soạn giáo án theo chủ đề tích hợp Cả tổ  
8.       Dự giờ, thăm lớp Cả tổ  
9.       Ra đề, nộp ma trận đề, đề thi, đáp án - biểu điểm HKI Các GV được phân công  
10.   Tổ chức ôn tập, kiểm tra HK I Cả tổ  
11.   SH tổ chuyên môn    
12.   Phân công chuyên môn HKII TT  
13.   Nộp đề thi, đáp án, biểu điểm. Phân tích, đánh giá hiệu quả dạy học báo cáo học kỳ 1. TT, cả tổ  
1&2 1.       Tổ chức Sơ kết HK1   15/01/2016
2.       Ngày bắt đầu học kỳ 2   18/01/2016
3.       Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 09/01, Mừng Đảng, Mừng xuân Cả tổ  
4.        Dạy và học theo TKB . Cả tổ  
5.       Tổ chức cho HS thi Olympic Toán, Tiếng Anh trên Internet cấp trường Cả tổ  
6.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
7.       SH tổ chuyên môn Cả tổ  
8.       Kiểm tra -> vào sổ điểm GV dạy  
9.       Tham gia tổ chức hội trại, văn nghệ kỉ niệm 15 năm thành lập trường Cả tổ 05/2/2015
10.   Kiểm tra toàn diện Cả tổ  
11.   Nghỉ Tết Nguyên đán Cả tổ 5/2-14/2
12.   Tổ chức họp phụ huynh học sinh GVCN  
13.   Dự giờ, thăm lớp Cả tổ  
14.   SH tổ chuyên môn Cả tổ  
15.   Tham gia ngoại khóa Cả tổ  
16.   Kiểm tra Hồ sơ cá nhân cuối HKI TT  
17.   Xét thi đua  HKI Cả tổ  
3 1.       Phát động thi đua “Dạy tốt-Học tốt” chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3. Cả tổ  
2.       Tổ chức SH theo chuyên đề Cả tổ  
3.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
4.       SH tổ chuyên môn Cả tổ  
5.       Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh Cả tổ  
6.       Tổ chức thi toán trên Internet cấp huyện Cả tổ  
7.       Tham gia sinh hoạt ngoại khóa cùng  đoàn trường Cả tổ  
8.       Dự giờ, thao giảng . Cả tổ  
9.       Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
10.   SH tổ chuyên môn Cả tổ  
11.   Tham dự các hoạt động KN ngày 26-3              Cả tổ  
12.   Xây dựng kế hoạch ôn tập lớp 12 GV dạy khối 12  
4 1.       Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.       Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia Cả tổ  
3.       Tổ chức thi toán trên Internet cấp tỉnh Cả tổ  
4.       Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề Cả tổ  
5.       Tổ chức ôn tập học kỳ 2 GV dạy  
6.       Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
7.       Dự giờ, thao giảng tổ Cả tổ  
8.       Kiểm tra giáo án, phiếu báo giảng TT  
9.       SH tổ chuyên môn Cả tổ  
10.   Ra đề kiểm tra HK2 ( Ma trận đề, đề, đáp án , biểu điểm.) GV được phân công  
11.   Tham gia xét hạnh kiểm học sinh khối 12. Cả tổ  
12.   Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 Theo phân công  
5 1.       Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
3.       SH tổ chuyên môn Cả tổ  
4.       Coi kiểm tra học kỳ II (tập trung 8 môn) khối 10 và 11, thi thử TN THPT khối 12. Theo phân công của BGH  
5.       Kiểm tra hồ sơ thi K12. Theo phân công của BGH  
6.       Tham gia xét hạnh kiểm học sinh Cả tổ  
7.       Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
8.       Tham gia học qui chế coi thi tốt nghiệp 12 Cả tổ  
9.       SH tổ chuyên môn Cả tổ  
10.   Lễ  tổng kết năm học Cả tổ  
11.   Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại, ký học bạ. GVCN  
12.   Coi thi nghề phổ thông khối 11 GV được phân công  
13.   Kiểm tra hồ sơ cá nhân cuối năm TT  
14.   Xét thi đua cuối năm Cả tổ  
6&7 1 Coi thi THPT quốc gia Phân công của Sở  
2 Coi thi, xét tuyển tuyển sinh lớp 10 Phân công của Sở  
3 Học bồi dưỡng chuyên môn hè ( nếu có )    
              
      VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT
            1. BGH cần quan tâm đến bộ môn Tin nhiều hơn, tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy với bài giảng điện tử, sữa chữa và bảo trì nâng cấp phòng máy tính cho học sinh thực hành.         
2. Nên tổ chức bồi dưỡng cho học sinh khối 10 và 11 tất cả các môn dự thi HSG các cấp.
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                            TỔ TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                 Nguyễn Song Toàn
           Nơi nhận:                                                                                
                        - BGH                                                                          
                          - Các GV trong tổ
                                                                                   
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn