Kế hoạch hoạt động của trường năm học 2016-2017

SỞ GDĐT PHÚ YÊN
  TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 

Số: 20 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Hòa, ngày 03  tháng 10  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động năm học 2016-2017

 

 
 

 

 

 

ThángNội dung hoạt động
8&9- Tổ chức bồi dưỡng chính trị (22-23/8), tập huấn chuyên môn hè 2016 (23-25/8) và chuyên môn hè cho cán bộ giáo viên (27/8).
- Học sinh tựu trường 29/8/2016; khai giảng 5/9/2016; ngày bắt đầu học 5/9/2016.
- Mời công an giao thông về phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho CBGV- HS nhà trường (tiết 1,2, ngày 03/9/2016).
- Học tập nội quy, qui chế đầu năm, ổn định tổ chức, vệ sinh trường lớp; tổ chức học sinh ký cam kết về ATGT, PCMT, PCTP, bảo vệ tài sản,...
- Các tổ họp tiến hành giới thiệu các chức danh tổ trưởng, tổ phó (8/9)
- Lập danh sách học sinh 11 học nghề phổ thông, thực hiện trước 10/9.
- Rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình trình Sở GDĐT phê duyệt (nếu có thay đổi), thực hiện (trước 17/9).
- Họp Phụ huynh học sinh đầu năm (18/9/2016).
- Kiểm tra trình Sở GDĐT cấp giấy phép dạy thêm; kiểm tra dạy thêm, học thêm; báo cáo thống kê, tình hình giáo dục trung học đầu năm học mới về Sở GDĐT.
- Thi chọn HSG (22/9/2016) và bồi dưỡng HSG lớp 12 cấp trường.
- Các tổ lập kế hoạch dạy học của tổ/nhóm trình lãnh đạo trường phê duyệt trước ngày 27/9.
- Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra tổ chuyên môn, giáo viên.
- Thành lập các ban chỉ đạo, ổn định các tổ chức trong trường theo Điều lệ, xây dựng kế hoạch năm học.
- CBVC đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng, viết đề tài NCKHSPƯD, SK.
- Vận động học sinh đóng các loại bảo hiểm. Đợt 1 trước 20/9
- Phát động cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi qua internet (cho HS), thi dạy học theo chủ đề tích hợp (cho GV).
- Phát động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia giúp đỡ 1 học sinh có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu.
- Các tổ trưởng tham gia Hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (29/9/2016).
- Các tổ cử giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. (báo cáo danh sách GV tham gia trước ngày 24/9/2016)
- Tổ chức đại hội: Chi đoàn lớp, chi đoàn giáo viên
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; những điều kiện để thành đạt trong nghề.
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm
10- Tổ chức đại hội Đoàn trường.
- Khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán, Anh ngày 6/10
- Tổ xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016-2017. Giáo viên làm kế hoạch BDTX cá nhân.
- Công đoàn và Đoàn trường phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phụ nữ hai giỏi, chào mừng ngày LHPNVN (20/10).
- Tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2016-2017.
- Tham gia kỳ Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh (vòng 1:13/10/2016, vòng 2: 28/10/2016).
- Nộp đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng, viết đề tài NCKHSPƯD, SK về Sở trước 20/10.
- Tham gia Hội thảo tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, môn Tiếng Anh, Thể dục (THPT).
- Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chuẩn bị hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp và bài kiểm tra năng lực.
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa phòng chống tham nhũng (Đoàn trường-Tổ Sử-Địa-CD chủ trì), dự kiến (10/10/2016).
- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình; năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp của gia đình.
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Ngữ văn (Kiểm tra chấm trả bài; các kế hoạch của tổ; phụ đạo học sinh)
11- Phát động tuần lễ dạy tốt - học tốt và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức Hội giảng cấp trường.
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa toàn trường sáng 19/11 (thứ 7) liên tổ tổ chức (Tổ Hóa chủ trì).
- Tổ chức cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn (học sinh), thi soạn giáo án theo chủ đề tích hợp cấp trường.
- Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tiếp tục chuẩn bị hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp và bài kiểm tra năng lực (tổ/nhóm tham gia góp ý).
- Mỗi tổ/nhóm biên soạn, phản biện và gửi về Sở GDĐT 01 đề thi/môn theo định hướng của Sở GDĐT.
- Mỗi tổ/nhóm nộp về Sở GDĐT một chủ đề dạy học tiêu biểu.
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; tìm hiểu Nghề dạy học.
- Kiểm tra toàn diện:  Tổ Sinh
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Sử-Địa-CD (Dự giờ thăm lớp; phụ đạo học sinh; thao giảng)
12- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày Nhà thành lập QĐNDVN 22/12/2016.
- Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (27-30/12/2016).
- Tổ chức cuộc thi giải Toán và Vật lí qua Internet cấp trường.
- Ra đề cương ôn tập HKI.
- Tổ chức ôn, kiểm tra Học kỳ 1 từ 28/12/2016 đến 9/1/2017 .
- Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tiếp tục chuẩn bị hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp, bài kiểm tra năng lực.
- Báo cáo danh sách giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh về Sở.
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tìm hiểu nghề ANQP.
- Kiểm tra toàn diện tổ: TD-QPAN
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Tin (Các kế hoạch của tổ; biên bản họp tổ; dự giờ thăm lớp)
1&2- Ngày kết thúc học kỳ 1: 13/01/2017.
- Ngày nghỉ  cuối kỳ 1: 14/01/2017.
- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 16/01/2017.
- Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoàn tất hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp, tiếp tục chuẩn bị bài kiểm tra năng lực.
- Tổ chức thi Olympic Tiếng anh cấp trường (14-15/01/2017). (khối lớp 10,11,12).
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT (16-21/1/2017).
- Họp PHHS toàn trường lần 2: 15/01/2017
- Gửi hồ sơ dự án về Dạy học theo chủ đề tích hợp về Sở GDĐT trước 14/01/2017 - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể toàn trường mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 như hội trại, thể thao, trò chơi dân gian, …
- Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: từ ngày 25/01 đến 05/02/2017.
- Hội thao giáo dục Quốc phòng - An ninh  khối THPT.
- Tổ chức kiểm tra: Hồ sơ tổ chuyên môn các tổ (đợt 1).
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; thanh niên với lý tưởng cách mạng; tìm hiểu hệ thống nghề
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Hóa (Phụ đạo học sinh; dự giờ thăm lớp; kiểm tra chấm trả bài)
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chủ nhiệm lớp
3- Đoàn trường tổ chức các hoạt động thi đua tháng thanh niên năm 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Kiểm tra dạy thêm-học thêm, phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Tham gia thi Olympic Tiếng anh cấp tỉnh (04-05/3/2017). (khối lớp 10,11)
- Thành lập HĐKH: Xét đề tài NCKHSPƯD, SK của CBVC trường.
- Nộp đề tài NCKHSPƯD, SK để nộp về Sở trước 30/3/2017.
- Tham gia giải Thể thao học đường cấp tỉnh.
- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tổ: Đoàn trường thực hiện.
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp; giới trong chọn ngành, nghề.
- Kiểm tra toàn diện: Tổ Toán
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Anh văn (Biên bản sinh hoạt tổ;  phụ đạo học sinh; dự giờ thăm lớp)
4- Hoàn tất hồ sơ tuyển sinh thi THPT quốc gia năm 2017.
- Tổ chức ôn tập thi học kỳ 2 cho học sinh
- Kiểm tra học kỳ 2 khối 12.
- Xét hạnh kiểm khối 12.
- Thi nghề phổ thông THPT.
- Tham gia thi Olympic Tiếng anh cấp toàn quốc (15/4/2017). (khối lớp 11)
- Họp PHHS khối 12 lần 3 (nếu cần thiết)
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác; tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.
- Kiểm tra chuyên đề: Việc thực hiện nội dung chương trình giảng dạy (các tổ chuyên môn).
5- Kiểm tra thực hiện chương trình và tổ chức dạy học ôn tập chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2017.
- Tổ chức “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.
- Kiểm tra học kỳ 2 (khối 10, 11) và thi khảo sát năng lực lớp 12.
- Ngày kết thúc HK2: 27/5/2017.
- Ngày tổng kết năm học: 29-31/5/2017.
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa phương.
- Xét hạnh kiểm học sinh khối 10, 11.
- Tổ chức đánh giá thi đua khen thưởng CBGV.
- Kiểm tra hồ sơ thi K12.
- Tổ chức cho CBVC học tập qui chế thi.
- Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.
- Xét hồ sơ thi đua cuối năm.
- Hoạt động GDNGLL&GDHN: Thanh niên với Bác Hồ; giới trong chọn ngành, nghề
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chủ nhiệm lớp
- Tổ chức kiểm tra: Hồ sơ tổ chuyên môn các tổ (đợt 2).
6,7&8- Thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018: từ 05/6  đến 30/7/2017.
- Tổ chức học sinh đăng ký môn kiểm tra lại, tổ chức kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm trong hè. Xét lên lớp sau khi kiểm tra lại và rèn luyện hạnh kiểm.
- Báo cáo thu hoạch BDTX của giáo viên.
- CBQL, GV tham gia coi, chấm thi trong kỳ Thi THPT quốc gia (theo hướng dẫn của Bộ GD, phân công coi, chấm thi của Sở GD)
- CBQL, GV tham gia tập huấn hè, tổ chức HS sinh hoạt hè 2017.

 
 

 

 

 

Nơi nhận:                                                      
- Sở GDĐT Phú Yên (Phòng GDTrH);
- HT, PHT;
- CTCĐ, BTĐT, TT-TP;
- Đăng website trường;
- Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Ngô Tấn Lộc

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 33
Hôm qua : 33
Tháng 05 : 2.637
Năm 2018 : 19.880
Tổng số : 23.152