Lịch công tác tháng 11

SỞ GDĐT PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

 

 
  
 

Số: 22 /LCT-TBT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

 
  
 

Phú Hòa, ngày 30  tháng 11  năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

 

 
  

 

Tuần

Stt

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

9

(30/10-05/11)

 1.  

Họp toàn thể CBVC

14h30, ngày 02/11

Toàn thể CBVC

 

 1.  

Sinh hoạt tổ (phản biện đề tham khảo để nộp SGDĐT)

15h30, ngày 02/11

Các tổ

 

 1.  

Tham gia Tập huấn GV môn GDQPAN THPT.

Ngày 3,4/11

T. Vũ

Tại trường Nguyễn Huệ

 1.  

Chia lại TKB lần 3, HKI (các môn tăng, giảm số tiết)

Ngày 30/10-2/11

BGH

 

 1.  

Phụ đạo học sinh yếu, kém: Tổ Toán

Tuần 9

Các thành viên tổ Toán

 

10

(06/11-12/11)

 1.  

Tổ chức Tuyên truyền ATGT năm học 2017-2018

7h00, ngày 06/11

- CAT báo cáo

- Toàn thể CBVC và HS

ĐT+ VP chuẩn bị phông màng, tivi.

 1.  

Phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017

Ngày 06/11

Nhóm Sinh chủ trì

Tiết chào cờ đầu tuần

 1.  

Thanh tra hành chính (phụ lục 2 của Nghị định 42)

03 ngày, ngày 7,8,9/11

- Đoàn thanh tra Sở

- Toàn thể CBVC

Đoàn thanh tra:

P. TTr; P. GTrH;

P. CTTTHSSV; CTV. TTr

 1.  

Thực hiện TKB lần 3, HKI

Áp dụng từ 06/11

BGH, GV và HS

 

 1.  

Tham gia Hội thảo dạy học môn tiếng Anh THPT.

Theo lịch của Sở

C. Nhung

 

 1.  

Kiểm tra tập trung 1 tiết: Anh 12 (tuần 10)

9h45, ngày 09/11

BGH, Tổ Anh

GV nộp đề lại T. Lộc trước 06/11.

 1.  

Phụ đạo học sinh yếu, kém: Tổ Ngữ văn

Tuần 10

Các thành viên tổ Ngữ văn

 

11

 1.  
 1.  

Phát động tuần lễ dạy tốt - học tốt và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 30/11 (tiết chào cờ đầu tuần)

CTCĐ và BTĐT phối hợp chủ trì.

 

 1.  

Tham gia "Liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục Phú Yên" năm 2017

Ngày 14-16/11

Đội VN trường

Tại TT VH tỉnh

 1.  

Kiểm tra tập trung 1 tiết: Văn 12 (tuần 11)

9h45, ngày 16/11

BGH, Tổ Ngữ văn

GV nộp đề lại T. Lộc trước 13/11.

 1.  

Thi chọn học sinh giỏi cấp trường khối 10, 11.

15h00, ngày 16/11

BGH, GV coi thi và HS

Thời gian: 90 phút

 1.  

Tổ chức Hội giảng cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 18/11

7h30: Hội giảng

14h00: Góp ý

Các môn: Lý, Hóa, Sinh; Sử, Địa, GDCD

Ngày 17/11 (thứ 6) học TKB ngày 18/11 (thứ 7)

 1.  

Phụ đạo học sinh yếu, kém: Tổ Anh

Tuần 11

Các thành viên tổ Anh

 

12

 1.  
 1.  

Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa toàn trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

7h00, ngày 20/11

- Từ 7h00-8h30: Ngoại khóa

- Từ 9h00: Tọa đàm KN 20/11

 

- Tổ Lý-CN-Tin chủ trì.

 

- Toàn thể CBVC và khách mời

 

 1.  

Sinh hoạt tổ (xây dựng dạy học theo chuyên đề để thực hiện tiết dạy trong tháng 12)

14h30, ngày 23/11

Các tổ

khuyến khích mỗi tổ/nhóm chuyên môn tổ chức 1 tiết dạy/HKI

 1.  

Phụ đạo học sinh yếu, kém: Các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD.

Tuần 12

Các thành viên của tổ

 

13

 1.  
 1.  

Kiểm tra chuyên đề: Tổ sinh (dự giờ thăm lớp; phụ đạo, thao giảng).

Ngày 25/11

BGH, Tổ sinh

 

 1.  

Họp giao ban

14h30, ngày 30/11

BGH, CTCĐ, BTĐT, TK, TT-TP

 

 1.  

Kiểm tra: Phiếu báo giảng, sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ và smas tháng 11.

30/11

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                              

- BGH, CTCĐ, BTĐT, TK, TT-TP;

- Đăng website trường, email CBVC;

- Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Tấn Lộc

 

Bài tin liên quan