::BAN GIÁM HIỆU::

LÊ QUỐC HUY

Chức vụ:

Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Địa chỉ:

Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên

Điện thoại:

01679991914

Phụ trách:

Chung

 

NGÔ TẤN LỘC

Chức vụ:

Phó  Hiệu trưởng

Địa chỉ:

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

Điện thoại:

01626828289

Phụ trách:

Chuyên môn

 

LƯƠNG THỊ HOÀNG OANH

Chức vụ:

Phó  Hiệu trưởng

Địa chỉ:

Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại:

0934871392

Phụ trách:

Cơ sở vật chất