Sáng ngày 18/3/2016 Hội chữ thập đỏ trường THPT Trần Bình Trọng đã tham gia hiến máu nhân đạo

              Thực hiện công văn số 130/TB-BCĐ V/v hiến máu tình nguyện đợt 3, chu kỳ 2015-2016. 

               Để hoàn thành về chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tinh nguyện huyện Phú Hòa. Sáng ngày 18/3/2016 Hội chữ thập đỏ trường THPT Trần Bình Trọng đã tham gia hiến được 02 đơn vị máu.
 Bài tin liên quan