Sáng ngày 22 tháng 11 Đoàn trường phối hợp với Đoàn Hành Chính Huyện Phú Hòa tổ chức trồng cây Xanh Khu vực xung quanh nhà trường

Nội dung đang được cập nhật

Bài tin liên quan